Етикет ‘ СНИИП ’

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ «Аккую» – СНИИП ще изработи и достави оборудването на системите за контрол и управление (СКУ)

22.08.2018
АЕЦ «Аккую» – СНИИП ще изработи и достави оборудването на системите за контрол и управление (СКУ)

Специализираният научно-изследователски институт за приборостроене – СНИИП, част от машиностроителното подразделение на „Росатом“ – „Атоменергомаш“, получи лицензия от Турската агенция по атомна енергия (ТАЕК) за правото на изработване и доставка на оборудване за системите за контрол и управление на реактора при строителството на АЕЦ „Аккую“.   Според разрешението институтът ще достави оборудване за защитата на реакторите за Първи-Четвърти енергоблок на централата. ТАЕК и специалистите от Турския институт за стандартизация...

Още »

СНИИП завърши важен етап от пусконаладъчните (ПНР) работи на четвърти енергоблок на АЕЦ „Тянван” в Китай

06.08.2018
СНИИП завърши важен етап от пусконаладъчните (ПНР) работи на четвърти енергоблок на АЕЦ „Тянван” в Китай

Специалистите на АО «СНИИП» (част от машиностроителния деивизион на Росатом – „Атоменергомаш“) извършиха автономни и комплексни изпитания на системата за контрол, управление и диагностика (СКУД) на четвърти енергоблок на АЕЦ „Тянван“.       Завършването на този важен етап от ПНР е необходимото условие за започване зареждането на ядрено гориво и физическото пускане на реакторната установка с последващо излизане на минимално контролирано ниво на мощност (МКУ). „Успешно завършихме етап...

Още »

СНИИП ще достави за 3 и 4 блок на АЕЦ “Куданкулам” модерни автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУ ТП)

08.11.2017
СНИИП ще достави за 3 и 4 блок на АЕЦ “Куданкулам” модерни автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУ ТП)

АО „СНИИП“ (част от машиностроителния дивизион на „Росатом“ – Атоменергомаш) ще достави автоматизирани системи (АСУ ТП), необходими за надеждното функциониране на Трети и Четвърти енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ в Индия. Доставката е планирана за 2018 и 2019 година.   Комплектът АСУ ТП ще включва система за управление и защита – АСУЗ, комплекс електрооборудване за системите АСУЗ, програмно-технически комплекс, управляващ системата за безопасност по технически параметри. Различните системи, които ще...

Още »

В АО “СНИИП” е разработена интелигентна система за екологичен мониторинг за различни отрасли на промишлеността

28.10.2017
В АО “СНИИП” е разработена интелигентна система за екологичен мониторинг за различни отрасли на промишлеността

В АО „СНИИП“, част от машиностроителното подразделение на „Росатом“ – „Атоменергомаш“, е разработена интелигентна система за екологичен мониторинг.   Тя позволява да се осигури пълен контрол на екологичната обстановка в промишлените предприятия, енергетиката и други индустрии, като системата позволява да се предотвратят извънредните ситуации и да се минимализират техните последствия. Системата за екологичен мониторинг е програмна платформа на много нива, която включва съвкупност от контролируеми параметри от различни направления....

Още »

«СНИИП» получи за 2016 година рекордни приходи от 3,9 милиарда рубли

06.08.2017
«СНИИП» получи за 2016 година рекордни приходи от 3,9 милиарда рубли

Като основни резултати за годината може да се посочат рекордните приходи от 3,9 милиарда рубли, нарастване на портфейл от поръчки по стратегически важните проекти за дружеството, увеличаване производителността на труда, който се повиши с близо два пъти в сравнение с 2015 година и възлиза на 7,7 милиона рубли на човек годишно. Едни от най-значимите събития през 2016 г. са: увеличаване на дела на присъствието на международните пазари, в частност...

Още »

СНИИП разказа на жителите на Москва за своята дейност

27.07.2017
СНИИП разказа на жителите на Москва за своята дейност

През тази година водещото предприятие на “Росатом” в областта на ядреното приборостроене навършва 65 години.   По инициатива на АО «СНИИП» (влиза в машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) се проведе обществено обсъждане за московчаните, живеещи в непосрведствена близост до зданието на института. Ръководителите на организацията подробно разказаха за дейността на СНИИП и за мерките, които взема предприятието за подържане на високо ниво на производствената и екологична безопасност. Включително,...

Още »

СНИИП произведе и изпрати за АЕЦ Тянван в Китай системата за контрол на реактора

03.11.2016
СНИИП произведе и изпрати за АЕЦ Тянван в Китай системата за контрол на реактора

Специализираният научно-изследователски институт по приборостроене АО «СНИИП» (част от машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) изпрати системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК) и системата за комплексен анализ (СКА) за трети енергоблок на Тянванската АЕЦ в Китай.   Главната задача на СВРК е оперативен контрол на текущото състояние на активната зона на ядрената реакторна установка и режимите на експлоатацията и. Системата включва различни датчици за неутронния поток,сигналите от които чрез измерителните...

Още »

“СНИИП” и “СНИИП-Систематом” произведоха и доставиха комплекс апаратура на системата за управление и защита и апаратура за контрол на неутронния поток на Калининската АЕЦ

28.10.2016
“СНИИП” и “СНИИП-Систематом” произведоха и доставиха комплекс апаратура на системата за управление и защита и апаратура за контрол на неутронния поток на Калининската АЕЦ

 АО «СНИИП» (влиза в машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) съвместно с ЗАО «СНИИП-Систематом» произведоха и доставиха на втори енергоблок на Калининската АЕЦ, оборудван с реактор тип ВВЭР-1000, комплекс апаратура на системата за управление и защита (АЗ-ПЗ) и апаратура за контрол на неутронния поток (АКНП). Произвеждането на апаратурата и предаването й на клиента беше извършено в най-кратък срок в рамките на реализацията на програмата за модернизация на оборудването на...

Още »

СНИИП изпрати системата за вътрешно-реакторен контрол на четвърти блок на Ростовската АЕЦ

23.02.2016
СНИИП изпрати системата за вътрешно-реакторен контрол на четвърти блок на Ростовската АЕЦ

От производствената площадка на АО „СНИИП“ (влиза в машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) е изпратен комплект оборудване, част от системата за върешно-реакторен контрол (СВРК) и комплексен анализ (СКА) за новия четвърти блок на Ростовската АЕЦ.     Основната задача на изпратеното оборудване е предоставяне на информация за ядрено-физичните параметри на активната зона на реакторната установка, които са необходими за осигуряване на безопасния й режим на експлоатация, управление на...

Още »

Русия – В СНИИП разработват принципно нови високочувствителни детектори

22.10.2015
Русия – В СНИИП разработват принципно нови високочувствителни детектори

 В лабораторията за детектори на йонизиращи лъчения на АО «СНИИП» (част от машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) беше въведено в експлоатация ново промишлено оборудване – лабораторен екструдер на фирмата “Scientific”. Екструдерът представлява система от технологични устройства, предназначени за получаване на нови материали необходими за създаването на различни типове детектори. Оборудването е закупено в рамките на реализиране на програмата за техническо превъоръжаване на научно-производствената база на АО «СНИИП». Новото...

Още »

Русия – СНИИП ще достави системи за радиационен контрол на първи блок на Ленинградската АЕЦ-2

27.03.2015
Русия – СНИИП ще достави системи за радиационен контрол на първи блок на Ленинградската АЕЦ-2

АО „СНИИП“ (влиза в машиностроителния дивизион на Росатом – Атомэнергомаш) ще произведе системите за вътрешно-реакторен контрол (СВРК) и за комплексен анализ (СКА) – трето поколение за първи енергоблок на Ленинградската АЕЦ-2. Институтът ще достави на ЛАЕЦ-2 комплекти оборудване, влизащи в състава на СВРК и СКА – горно ниво на атомната електроцентрала. Оборудването осъществява измерване на ядрено-физичните параметри на активната зона на реакторната установка (РУ) за осигуряване на безопасни експлоатационни...

Още »

Русия – на полигона на «СНИИП» завършиха изпитанията на оборудването за Ростовската АЕЦ

03.04.2014
Русия – на полигона на «СНИИП» завършиха изпитанията на оборудването за Ростовската АЕЦ

    На полигона на ОАО «СНИИП» (влизащ машиностроителното направление на Росатом -Атомэнергомаш) съвместно с ОАО «ВНИИАЭС» и при участието на представители на клиента, Ростовската АЕЦ, бяха завършени изпитанията на автоматизираната система за радиационен контрол (АСРК) за трети блок на централата. Изпитанията включваха проверка на състоянието на програмното осигуряване на горното ниво на АСРК за съответствие с техническото задание на клиента и работоспособността на долното ниво. Всичките представени програмно-технически...

Още »

Русия – СНИИП съвместно с МААЕ проведе международен семинар по съхраняването на знанията в ядрената енергетика

17.10.2012
Русия – СНИИП съвместно с МААЕ проведе международен семинар по съхраняването на знанията в ядрената енергетика

От 26 до 28 септември в ОАО «СНИИП» (влиза в състава на енергомашиностроителния дивизион «Атомэнергомаш»  на държавната корпорация “Росатом”) се проведе Международна школа-семинар по съхраняване на знанията в ядрената енергетика. Темата тази година беше формулирана по следния начин: “Управление на рисковете, свързани със загубата на критични знания, при обезпечаване на иновационното развитие на предприятията”. В работата на школата взеха участие повече от 20 представители от четири държави. Сред тях...

Още »

Русия – разработва се система за предпазване от техногенни катастрофи

18.05.2012
Русия – разработва се система за предпазване от техногенни катастрофи

Специалисти от ОАО «СНИИП» (влиза в състава на енергомашиностроителния дивизион на държавната корпорация «Росатом» – «Атомэнергомаш») са разработили датчици на базата на оптични влакна, които реагират на най-малките изменения на структурата на материала, като по този начин помагат да се предотвратяват аварии и техногенни катастрофи. Системата се състои от няколко хиляди асинхронни датчика от кварцово стъкло (или друг материал), оптични линии за връзка и регистриращо-анализираща апаратура, основните възли на...

Още »

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари