ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО организира обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на площадка „Радиана“ за изграждане на НХРАО

10.04.2012

На основание чл. 121, ал.2 и във връзка с чл. 128, ал.6 от ЗУТ, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” уведомява заинтересованите, че на 17.04.2012 от 10.00 ч. в Заседателната зала на община Козлодуй ще се проведе обществено обсъждане на изготвения проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, за проекта за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО).

Копия от ПУП-ПРЗ са изложени за публичен достъп на следните места:

Стая 103 в Община Козлодуй – Дирекция “Устройство на територията и икономически дейности”

Информационен център ДП РАО – гр. Козлодуй

Клуб на пенсионера „Здраве”, с. Хърлец, общ. Козлодуй

Телефони за справка: 02/9035126 и 0973/80096.

Източник: http://dprao.bg/index.php?act=news&do=detailed&id=178

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари