ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ОАО «НПП «Радий» – приемни изпитания на ОЭП СУЗ

27.12.2011

На производствената площадка на ОАО «НПП «Радий» (г. Кировоград) – Украйна са завършени приемните изпитания на оборудването за захранване на системите за управление и защита на реакторната установка (ОЭП СУЗ), което е първият комплект от оборудването за модернизацията на първи блок на Южно-Украинската АЕЦ (ЮУАЕЦ).

Това съобщава Държавният научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност (ГНТЦ ЯРБ) на Украйна.

Резултатите от проведените приемни изпитания са положителни. Потвърдено е съответствието на ОЭП СУЗ с изискванията на нормативните документи.

Комисията е решила, че ОЭП СУЗ може да бъде използвано за реконструкция на системите за захранване на СУЗ на първи блок на ЮУАЕЦ, и по нататък да се използва на украинските АЕЦ.

За справка:

ОЭП СУЗ като част от реконструираните системи за управление и защита на реакторната установка на енергоблока:

- осигурява непрекъснато електрозахранване с променливо и постоянно напрежение на потребителите от СУЗ в проектните режими на работа, чрез изпълнение на зададените функции;
- осигурява прекъсването на силовото и резервното електрозахранване на органите за регулиране (ОР СУЗ), чрез механично разкъсване на веригите за променлив и постоянен ток по команда за сработване на аварийната защита (АЗ), получена от един от двата комплекта на системата за аварийна и предупредителна защита (АПЗ;
- инициира сработването на АЗ при нарушаване на параметрите на напрежението на входа на силовото захранване на ОР СУЗ и надеждното захранване на СУЗ;
- контролира техническото състояние на собствените си съставни части и компоненти, като съобщава за неизправност на БЩУ;
- архивира данните за контролираните параметри и работата на ОЭП СУЗ, като изобразява и регистрира текущата и архивирана информация.

Трябва да се отбележи, че аналогично ОЭП СУЗ, а също и неговите съставни части (субблокове и блокове) са преминали апробация на пети и шести блокове на АЕЦ “Козлодуй” (ВВЕР-1000/В-320).

Източник: AtomNews

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари