ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Работни посещения на представители на ЕБВР в ДП РАО

29.09.2013

    На 25 и 26 септември 2013 г. се състоя планирано работно посещение на представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за преглед на актуалното състояние на проектите, свързани с процеса по извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в атомната централа.

 ЕБВР администрира средствата, които се отпускат от Международния фонд „Козлодуй” като безвъзмездна помощ за подпомагане на дейностите по извеждане. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) е оператор на процеса и работи в тясно взаимодействие с ЕБВР по проектите, финансирани от европейските донори. Проведеното посещение е част от установена практика за съвместни заседания два пъти годишно на площадката на 440-мегаватовите блокове.

 

   На работната среща екипът на Групата за управление на проекти към ДП РАО обсъди със Саймън Мърфи – ръководител на проект към ЕК, и с Валентин Шайдер от ЕБВР хода на текущите дейности, бяха формулиранинепосредствени задачи и разисквани приоритетите в управлението на проектите. По време на работното посещение бяха разгледани и основните теми, свързани с проектите по извеждане, които ще бъдат представени на предстоящата Асамблея на донорите на МФ „Козлодуй” на 15 ноември 2013 г.

   Представителите на Европейския съюз получиха преки наблюдения от демонтажните дейности на оборудването в машинната залана 1-2 блок, от изграждането на спомагателни съоръжения за предстоящото извеждане. В рамките на тази среща за първи път беше включено и посещение на площадката на бъдещото хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО), което също ще се изгражда със средства по МФ „Козлодуй”. Проектът е в много напреднал етап и на площадка „Радиана” са изградени и вече действат системи за постоянен предексплоатационен мониторинг.

„Удовлетворен съм от напредъка на процеса по демонтаж за периода, в който го наблюдавам – от м. юни миналата година, когато за първи път влязох в машинната зала. Видим е реален прогрес на дейностите, свързани с демонтажа на нерадиоактивно оборудване. Установихме и много положителни организационни промени, които доказват добра подготовка на ДП РАО за момента, в който ще започне същинското извеждане. Всички екипи добре разбират ролите си.”, коментира в края на работното посещение Саймън Мърфи.

 

   Междувременно, на 25 септември, се състоя и заключителна среща между работна група на ДП РАО и одитиращ екип, който оценява дейностите по извеждане от гледна точка на Политиката на ЕБВР по социална и околна среда.

Питър Мур – старши експерт по околна среда в ЕБВР, изказа задоволство от високата степен на съответствие, констатирана в работата на ДП РАО, при покриване на критериите на Банката в аспект отговорност за социалната и околната среда. „Много сме благодарни на участниците в работната група, с които обсъдихме и уточнихме европейските стандарти, които ЕБВР изисква от всички свои партньори. Констатирахме, че те са заложени до голяма степен и в българското законодателство и ДП РАО се придържа в цялата си дейност към тях. Бях впечатлен от откритостта на представителите на Предприятието, с които работихме, от желанието им да констатираме заедно разликите в стандартите – там, където съществуват, и да стигнем до общо становище какви подобрения може да бъдат направени, за да се покрият изцяло критериите на ЕБВР по отношение на социалната и околната среда.”, каза на финала на срещата Питър Мур.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари