ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Международна конференция на тема: “Ядрена сигурност: укрепване на глобалните усилия”, МААЕ, Виена

04.07.2013

 

На 1 юли в МААЕ, Виена бе открита международна конференция на тема: “Ядрена сигурност: укрепване на глобалните усилия”. Основната задача е да разгледа усилията на световната общност в областта на ядрената сигурност чрез преглед на постиженията от миналото, настоящите подходи и определяне на бъдещите тенденции.

С повече от 1300 регистрирани участници, включително 34 министри и други ръководители на делегации от 123 държави, както и 21 правителствени и неправителствени организации, конференцията предоставя форум за министри, политици и висши служители да формулират мнения относно бъдещите насоки и приоритети за укрепване на ядрената сигурност.

Конференцията бе открита с министерско заседание, под ръководството на председателя на конференцията, г-н Янош Мартони, министър на външните работи на Унгария. Генералния директор на МААЕ Юкия Амано и други министри представиха своите изявления пред конференцията. Във встъпителното си слово пред конференцията генералния директор на МААЕ каза: „Заплахата от ядрен тероризъм е реална, и глобалната система за ядрена сигурност трябва да бъде засилена, за да се противопостави на тази заплаха“.

Генералният директор също така подчерта, че „всички страни трябва да работят, за да установят ефективни ядрени системи за сигурност. Всички страни трябва да засилят международното сътрудничество, и да направят така, че всички международно приети инструменти, са в сила и реално функционират.

Резултатите от конференцията ще служат също като важен принос в подготовката на Плана за ядрена сигурност на МААЕ за 2014-2017. Първият цялостен план на МААЕ за действие за защита срещу ядрен тероризъм беше одобрен през март 2002 г. от Съвета на управляващите и на Генералната конференция.

Делегацията на Република България се ръководи от д-р Сергей Цочев, Председател на Агенцията за ядрено регулиране, като включва експерти от АЯР и Министерство на външните работи.

Източник: http://www.bnsa.bas.bg/bg/news/20130701

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари