ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Приета е първата редакция на техническия проект за Националното хранилище за РАО

28.04.2013

 

На 19 април 2013 г. на заседание на Експертния техническия съвет  на ДП РАО беше  разгледана  и приета редакция № 1 на техническия проект на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). В работата на Съвета взеха участие експерти на ДП РАО, изтъкнати специалисти и научни работници – консултанти на предприятието,   експерти от международния консултант – Група за управление на проекти по извеждане от експлоатация и НХРАО, както и независими експерти.

 

Разработката на проекта е дело на международен консорциум от компании с авторитет в проектирането на подобни съоръжения, към който бяха присъединени като подизпълнители  и български специализирани инженерингови фирми.

 

 

 Проектът е разработен професионално, на високо техническо ниво и съгласно изискванията на заданието,  установиха участниците в Съвета. Те констатираха, че са извършени необходимите корекции спрямо идейния проект и са отстранени всички забележки, направени от Риск одита, по инициатива на Агенцията по ядрено регулиране (АЯР). Към сегашната редакция на проекта са отправени някои малки технически забележки и препоръки, след отстраняването на които качеството му ще се повиши още повече. Следващият вариант ще бъде представен на ДПРАО  в рамките на един месец и половина.

 

Финализирането на техническия проект на хранилището е от съществена важност за изграждането на бъдещото съоръжение в сроковете, предвидени в Националната стратегия за управление на отработило ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Според предварителния график, който ДП РАО успешно спазва, първият етап на НХРАО трябва да бъде приключен в края на 2015 г.

Изпълнителният директор на ДП РАО обобщи:  „В целия дълъг процес по пътя за изграждане на хранилището остават само три ключови момента: окончателното одобрение на техническия проект след изпълнение на последните препоръки към него; получаване на собственост върху терена на съоръжението и заповед от АЯР за одобрение на площадката, за която в Агенцията вече са внесени всички необходими документи, включително предварителна оценка на безопасността”.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари