ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Росатом спечели открит търг за модернизация на оборудването за контрол на неутронния поток за Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – прессъобщение с коментар

26.03.2020

Електроенергийното подразделение на руската корпорация „Росатом” – АО „Русатом Сервис” и АЕЦ „Козлодуй“ подписаха договор за модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) за Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ след открит търг, обявен през септември 2019 г.

АКНП играе решаваща роля за безопасността на АЕЦ и е предназначена за работа в системата за управление и защита (СУЗ) на водно – водния енергиен реактор.

Модернизацията на АКНП е процес от изключителна важност, затова при подготовката на работната и техническа документация ще участват главният конструктор на реакторните инсталации на АЕЦ „Козлодуй“ – „ОКБ ГИДРОПРЕСС“ и научният ръководител на проекта – изследователският център „Курчатовски институт“.  Производител на основното оборудване ще бъде руската компания „СНИИП – Систематом”, която разполага с всички необходими препоръки и опит в изпълнението на подобни проекти.

Сред проектите, реализирани от „Русатом Сервис” за АЕЦ „Козлодуй“, е и удължаването на срока на експлоатация на Пети и Шести енергоблок.

За справка

АО „Русатом Сервис“ е част от електроенергийното подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“. Компанията предоставя на чуждестранните АЕЦ с реактори ВВЕР пълен набор от услуги и доставки, необходими за осигуряване на експлоатацията и ремонта. Компанията присъства практически във всички страни с работещи АЕЦ с ВВЕР извън Русия.

АО „Русатом Сервис“ заема водеща позиция на пазарите в Китай, България и Армения като главен изпълнител на дейностите по удължаване на срока на експлоатация, извършване на планови ремонти и модернизация на оборудването на АЕЦ с ВВЕР.

www.rusatomservice.ru

Б.Р. – На АЕЦ „Козлодуй” се експлоатира успешно АКНП-7 от 2005 и 2006 година съответно на шести и на пети енергоблок, която е разработка също на „СНИИП – Систематом”.
Проектният ресурс на оборудването е 10 години.
След изтичането му фирмата делегира права на АЕЦ за техническо освидетелстване и ежегодно удължаване на ресурса с по една година.
Когато преди повече от 5 години започна сериозно да се работи на проектно ниво за повишаване на топлинната мощност на 5-ти и 6-ти енергоблок до 104%, стана ясно, че АКНП не отговаря на изискванията за точност и други (http://atominfo.bg/?p=56943).
Работата по обявяване на обществена поръчка се проточи няколко години (http://atominfo.bg/?p=36672).
На ядрената общност са известни неблагополучията свързани с АКНП. Последният случай е съвсем пресен от
 16.11.2019 г. 09:10 часа на 5 блок, когато изключи една ГЦП. От централата и АЯР обявиха, че всичко е станало „ОК”. Но разтоварването на РУ беше далеч под проектното и никой не пожела да го обясни. За знаещите от читателите на сайта стана ясно, че тандемът АКНП-АРОМ нещо не се разбират при сработване на УПЗ (УРБ).

Леко загатване за част от възможностите на новата апаратура ще намерите на: http://atominfo.bg/?p=131

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19