ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – Четири колектива в борба за спечелване на обществената поръчка за модернизиране на АКНП на 5 и 6 енергоблок

09.05.2015

Модернизирането на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) по същество представлява цялостна подмяна на старото оборудване.

Причините са комплексни, но основните са:

        Изтичане на проектния срок за експлоатация на старото оборудване;

        Повишаването на топлинната мощност на РУ на 104% налага по-строги изисквания към точността на измерване на АКНП, на които старото оборудване не отговаря;

       Комплексното обследване на оборудването на блоковете във връзка с Продължаване на срока за експлоатацията им.

В надпреварата спечелване на обществената поръчка са подали конкурсни документи няколко колектива съставени от български, руски и украински фирми:

        Консорциум АО “Русатом Сервис” – “Мега Ел” ЕООД с подизпълнител ЗАО “СНИИП – СИСТЕМАТОМ” – Москва, Русия;

        ДЗЗД “Консорциум СКУ-АТОМ и Спартак В” – подизпълнители “Риск Инженеринг” АД, София, “Оскар – ЕЛ” ЕООД, София и “Енергомонтаж – МК” ЕООД, Козлодуй;

        ЧАД “СНПО “Импулс” – подизпълнители “Интерприборсервиз” ООД, Козлодуй и “Риск Инженеринг” АД, София;

        ПАД “НПП “Радий” – подизпълнители “Аден Груп” ООД, София, “Риск Инженеринг” АД, София и “Комос” ООД, София;

Комисия отвори и разгледа представените заявления за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизиране на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ“.

Кандидатите разполагат с 5 работни дни да представят изисканата от комисията допълнителна информация за коригиране на пропуските в представените документи.

Всички официални документи са достъпни на сайта на АЕЦ “Козлодуй”: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2213

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари