ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Контрол на енерго разпределението в активната зона на ВВЭР-1000 чрез апаратурата АКНП-АКЭ

02.09.2011

В състава на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) влиза и апаратура за контрол на енергоразпределението (АКЭ), която позволява да се контролира в режим на реално време разпределението на мощността по височината на активната зона (средно аксиално разпределение).

Апаратурата АКЭ се експлоатира на: трети блок на Калининската АЕЦ, блокове 1 и 2 на АЕЦ “Тянван”, втори блок на Ростовската АЕЦ, блокове 3 и 4 на АЕЦ “Богунице” и трети блок на Колската АЕЦ.

В доклада е анализирана точността на контрола от апаратурата АКЭ характеристиките на средното аксиално енергоразпределение при изпитанията, изпълнени в процеса на опитно-промишлената експлоатация на втори блок на Ростовската АЕЦ с реактор ВВЕР-1000.

Апаратурата АКЭ на Ростовската АЕЦ има 6 независими канала за контрол, като всеки от тях използва сборка от три йонизационни камери (ИК), монтирана извън реактора в специален канал.

Установено е, че всеки измерителен канал АКЭ позволява да се контролират стойностите на аксиалния офсет с грешка, не превишаваща 1-2%, а стойностите на коефициентите на неравномерност по височина – с абсолютна грешка, не превишаваща 0.10.

Като перспектива за разширяване на функциите на АКЭ, има възможност да се контролира не само средното аксиално разпределение на мощностите, но и мощността в отделните топлоотделящи сборки (ТВС).

1. Въведение

От препоръките на МААЕ [1]:

“По висока безотказност се постига с помощта на повече оборудване или разнообразие. Например, възможно е да се контролира мощността на реактора с много еднотипни канали или разнообразни средства, такива като измерване на неутронния поток или температурата на топлоносителя или налягането. Прилагането на разнообразието предполага повишаване на защитеността срещу някои откази по обща причина”

В РНЦ „Курчатовский институт“ се извършват изследвания на принципите за физическото разнообразие насочено към задачата за контрол на ядрената безопасност и построяване на системи за защита по неутронно-физически параметри [2].

Ефективността на използването на тези принципи е очевидна и още повече – колкото по-разделени са по между си способите за получаване на информацията [2].

В документа [2], в частниост, се отбелязва следното:

1. По-високо ниво на устойчивост спрямо отказ по обща причина се достига чрез използването на сигнали от детектори с принципно различно разположение, например, вътрешнореакторните детектори на системата за вътрешнореакторен контрол (СВРК) и извънреакторни детектори на апаратурата АКНП.

2. Ефектът на физическото разнообразие може да бъде усилен за сметка на прилагане на разнородни апаратурни, програмни и контруктивни решения.

3. От икономически съображения, принципите на свръхконтрол с използване на физическото разнообразие трябва да се използват, преди всичко, при работа на реактора на енергетични нива на мощност.

Традиционно на всички АЕЦ с реактори тип ВВЕР за всички състояния и режими, контролът на нивото на мощността на реактора се осъществява от високонадеждната система АКНП, построена въз основа на принципите на отказоустойчивост. Детекторите на неутронния поток на тази система се разполагат в специални канали, намиращи се извън корпуса на реактора.

Понастоящем разработчикът и производител на апаратурата АКНП ЗАО “СНИИП-СИСТЕМАТОМ” доставя на атомните електроцентрали заедно с АКНП и апаратура за контрол на енергоразпределението, позволяваща контрол в реално време на аксиалния офсет (АО) и средното аксиално енергоразпределение в активната зона на реактора.

Апаратурата АКЭ, която е част от АКНП, притежава характерните за АКНП качества:

1. Отказоустойчивост.

2. Многоканалност (шест независими канала за контрол).

3. Безинерционност (обновяване на информацияа до 10 пъти в секунда).

4. Отсътствие на значимо прегаряне на детекторите в процеса на експоатация.

5. Голям срок на експлоатация на детекторите без замяна (до *** години).

В настоящия доклад са представени разултатите от сравняването на енергоразпределенията, регистриани в периода на опитно-промишлената експлоатация на втори блок на Ростовската АЕЦ с апаратурата АКЭ и традиционните средства, т.е. със средствата на СВРК.

Като перспектива за разширяване функциите на АКЭ, в доклада е показана възможността за контрол с помощта на АКЭ не само на средноаксиалното разпределение на мощността в активната зона, но и аксиалното разпределение на мощностите в отделните топлоотделящи сборки (ТВС).

И.В. Соколов, А.М. Лужнов, А.Р. Костицин, Д.А. Малёнкин, Л.О. Стефаницкая
ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ», Москва, Россия

AtomInfo.Bg изразява своята благодарност към заместник директора на СНИИП – Систематом Никита Владимирович Конышев за оказаното съдействие. Той и неговия екип са готови да отговорят на всички въпроси по темата.

Tags: , ,

One Response to Контрол на енерго разпределението в активната зона на ВВЭР-1000 чрез апаратурата АКНП-АКЭ

  1. glavnyBG on 02.09.2011 at 19:18

    Почему это пропало?
    Целия доклад можете да прочетете ТУК , а статията на Иван Алексеевич Сергеев на същата тема ще намерите на:
    http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/news/air6680.htm&mime=text/html&charset=windows-1251

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари