ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Регламентират се правомощията на ДКЕВР при образуването на цените на електроенергия от възобновяеми източници

26.05.2012

Правителството одобри промени в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, продиктувани от новия Закон за енергията от възобновяеми източници (ВИ), съобщиха от Правителствената информационна служба.

Освен че уеднаквява използваната в наредбата терминология с тази в закона, в документа детайлно се регламентират правомощията на ДКЕВР относно условията и реда за определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВИ, с изключение на енергията, произведена от ВЕЦ с обща инсталирана мощност над 10 МW. Посочени са ценообразуващите елементи, начинът за определяне на тези цени и срокът, в който това трябва да става, както и особеностите при определяне на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия от биомаса.

Подробна регламентация получават и правомощията на ДКЕВР за определяне на цените, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електроенергия от ВИ се подпомага със средства от национална и европейска схема за подпомагане.

Останалата част от промените е наложена от практиката по прилагане на наредбата и цели подобряване на действащите текстове. Те се отнасят до основните методи на ценово регулиране, заплащането на реактивната електрическа енергия, ценообразуващите елементи – необходими годишни приходи и регулаторна база на активите, начина на ценообразуване за дейността на обществения доставчик и крайните снабдители, признаването на невъзстановяеми разходи.

Проектът на постановление за изменение и допълнение на наредбата беше публикуван за публично обсъждане в Портала за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=530).

Източник: http://www.focus-news.net/?id=n1656485

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари