ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Белгия може да избере геологично погребване на високо-активни отпадъци (ВАО)

12.10.2011

Белгия може да избере геологично погребване, а не временно съхранение, на своите дългоживеещи и високоактивни отпадъци (ВАО), (категории “В” и “С”).

 

За отпадъци категория “С” в Белгия е прието да се считат ОЯГ и остъклени (витрифицирани ) ВАО.

Отпадъците категория “В” имат по-малка активност, но също съдържат дългоживеещи изотопи. Източниците генериращи отпадъци категория “В” са предприятията от горивния цикъл, изследователските ядрени установки и извежданите от експлоатация ядрени обекти.

 

Агенцията ONDRAF/NIRAS, създадена в Белгия през 1980 година за решаване на проблема за третиране на радиоактивните отпадъци, е одобрило предложението за стратегията за третиране на  отпадъците категории „B“ и „C“, която сега е предадена за разглеждане в правителството.

В предложението се разглеждат два варианта – погребване в дълбочинни геоложки формации и съхраняване в продължение на 100 до 300 години в междинни хранилища. Окончателния избор трябва да направи правителството, но агенцията дава да се разбере, че първия вариант е за предпочитане.

На този етап предложенията се разглеждат само на концептуално ниво, без привързване към конкретни площадки.

Между разгледаните, но отхвърлени предложения, има и такива, като складиране на дъното на океана.

В Белгия се експлоатират седем енергоблока с реактори PWR в две атомни електроцентрали.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари