ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


До г-н Петър Пенчев – ОТВОРЕНО ПИСМО

13.07.2012

Повод за тази публикация е следното писмо, което получих под формата на коментар към http://atominfo.bg/?p=7827 :

Тоя Красимир Христов от личния си блог Atominfo.bg, бе доста истеричен на 05.07.2012. С виковете си срещу мен уплаши журналистите, които не можеха да му прекъснат крясъците в лицето ми, за да ми зададат своите въпроси.

Аз за никакви стрес-тестове не съм говорил – защото ПОДЧЕРТАХ В ЗАЛАТА, че това е една САМОоценка на АЕЦ „Козлодуй“, т.е. техният „Национален доклад“ е опит за хвърляне на „прах в очите на обществото“. Даже и в Atominfo.bg в моите думи няма „стрес-тест“, нали, Георги – чети по-внимателно!?

Уважаеми господин Пенчев, 

Преди да започнем какъвто и да е публичен диалог, смятам че трябва да изясним на читателите – кой, кой е.

За себе си съм казал необходимото в главата на сайта – “За сайта”. Нямам никакво намерение да си правя реклама и намирам тази информация за достатъчна.

Моля обяснете на читателите следното:

В Козлодуй се представихте, че сте от Българската АнтиЯдрена Асоциация (БАЯА). По късно се обявихте за  Българска АнтиЯдрена Коалиция (БАЯК).

- Какво представлява БАЯА(К), членове, регистрация, устав, програма и други интендификатори? Къде са публикувани?

  В световната мрежа подобна информация няма. Част от присъстващите на форума, които ползват безжичен Интернет, бяха озадачени от горния факт, но като възпитани хора избягнаха скандала.

- Под същия акроним, БАЯК, излиза Балканска АнтиЯдрена Коалиция. Ако първата съществува в правния мир, какви са връзките между двете? Кой и как финансира изявите на Балканската АЯК, щом за Българската твърдите, че работи на базата на лични средства на членовете?

- За начало на разговора може да започнем със следното – влиянието на енергетиката като цяло върху околната среда и здравето, къде се намира ядрената енергетика в тези процеси? Имам такава статия за човешката цена на електроенергията по света: http://atominfo.bg/?p=6590. Моля да я коментирате.

Tags: , ,

14 Responses to До г-н Петър Пенчев – ОТВОРЕНО ПИСМО

 1. Peter Penchev on 13.07.2012 at 11:49

  Господин Христов,
  Благодаря Ви за Отвореното писмо, но съм смутен от Вашето дзржане в залата в Дома на енергетика-Козлодуй, защото Вие не позволихте да говорим нормално, спокойно и по същество. Надявам се сега да не сте такъв.
  - Какво представлява БАЯА(К), членове, регистрация, устав, програма и други интендификатори? Къде са публикувани?
  БАЯК(Българска антиядрена коалиция) представлява продълзхение на предишната НЕФИНАНСИРАНА ОТ НИКОГО коалиция от единмишленици „БелеНЕ!“(последната вече я закрихме, след решението за спиране на проекта „Белене“). Ние сме формална асоциациq: без устав, банкови сметки и вождове. Участваме като свободни гразхдани, информирани в избора си и знаежки, че „ниска радиация“ няма.

  В световната мрежа подобна информация няма. Част от присъстващите на форума, които ползват безжичен Интернет, бяха озадачени от горния факт, но като възпитани хора избягнаха скандала.
  Новата коалиция сега „проходи“ – в Козлодуй на 05.07.2012.
  - Под същия акроним, БАЯК, излиза Балканска АнтиЯдрена Коалиция. Ако първата съществува в правния мир, какви са връзките между двете? Кой и как финансира изявите на Балканската АЯК, щом за Българската твърдите, че работи на базата на лични средства на членовете?
  Еднаквите абревиатури не пречат ние да сме изцяло българска коалиция. В тази връзка създадохме и Група във Фейсбук „Български антиядрени граждани(БАЯГ)http://www.facebook.com/groups/432950936744595/.

  - За начало на разговора може да започнем със следното – влиянието на енергетиката като цяло върху околната среда и здравето, къде се намира ядрената енергетика в тези процеси? Имам такава статия за човешката цена на електроенергията по света: http://atominfo.bg/?p=6590. Моля да я коментирате.
  На този въпрос само ще се задоволя с кратък отговор-въпрос към Вас – кахете Вие: Коя друга индустрия в света има богопомазаният, но антихуманен принцип АЛАРА, т.е. толкова замърсяване с радиация, колкото е разумно достижимо? За нас като граждани, това е престъпление, погледнато не толкова откъм джобовете на ядреното лоби, а спрямо здравето на хората и над 30 000 поколения на човека(заради милионите години на радиоактивен риск от погребаните радиоактивни отпадъци). И защо е този натиск от енергийните олигарси за нови ядрени енергомощности, за които в прав текст се заявява, че са за ток за износ, когато РАО си остава у нас – не се изнасят тези опасни боклуци. Вие, г-н Христов, не се ли грижите да не оставяте днешни проблеми на бъдещите поколения – на това по цял свят казват „устойчиво развитие“?

 2. Красимир Христов on 13.07.2012 at 15:52

  Уважаеми г-н Пенчев!
  Как да запазя добрия тон, след като разбрах, че вие се опитвате да давате оценки от името на една несъществуваща в правния мир организация – БАЯА(К)?
  Чувал съм за такива номера, но никога не са ми се случвали.
  Кога и как, например, тази организация успя да сезира прокуратурата за работата на АЕЦ на недопустимо повишена мощност. Изпратете ми, моля, сигналното писмо, ако имате желание. Ще го публикувам с удоволствие. Защото съм сигурен, че подателят не е БАЯА(К).
  Ядрените хора са доверчиви, но с доверието им не е честно да се спекулира! Още повече на такъв отговорен форум.

  Относно основните ни различия:
  АЛАРА ( ALARA, съкращение от As Low As Reasonably Achievable) — това е един от основните критерии, формулиран още през 1954 година от Международната Комисия по Радиационна Защита с цел минимизиране на вредното въздействие на йонизиращата радиация. Той предвижда подържане на възможното ниско и достижимо ниво както индивидуалните (по-ниски от пределите, установени с действащите норми), също и колективните дози на облъчване, като се отчитат социалните и икономически фактори.
  Нещо повече:
  Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в резолюция 1815 от 2011 година в документа “Потенциални опасности от електромагнитните полета и въздействието им върху околната среда” препоръчва да се прилага принципът ALARA относно стандартите и праговите стойности на електромагнитните излъчвания от всякакъв вид и честота.
  Ако няма възмoжност с достатъчна определеност да се определи степента на риска от въздействието на електромагнитните полета върху населението и околната среда винаги трябва да се прилага принципът ALARA.

  Хайде сега, с ръка на сърцето декларирайте: ЩЕ СЕ ОТКАЖАТ ЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАЯА(К) ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ И ОТ РАДИОВЪЛНИТЕ (телекомуникации, микровълнови печки, интернет и др.)?

  А този ваш бисер ще го помня за цял живот:
  Коя друга индустрия в света има богопомазаният, но антихуманен принцип АЛАРА, т.е. толкова замърсяване с радиация, колкото е разумно достижимо?

 3. Peter Penchev on 13.07.2012 at 22:07

  Господин Христов, ето Ви линк относно сигнала за работа в АЕЦ „Козлодуй“ при повишената мощност – http://politkovskaya-bg.blogspot.ch/2012/03/blog-post_27.html

  Дали ще ми кажете, че Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“(АССАП) също като БАЯК я няма в „правния мир“ – за мен няма никаква стойност Вашето предположение. Питайте Съда колко дела сме водили, питайте и уважаемия г-н Сергей Цочев – дали ни има или ни няма.

  За АЛАРА мисля, че повече коментар няма да направя – аз оставам на позицията си, че това е престъпно спрямо здравето на хората.

  А за МААЕ ще Ви попитам – защо техният договор със Световната здравна организация със седалище Виена – от 1959 г., все още е валиден. За мен като свободен гражданин е престъпно Световната здравна организация да няма право да публикува данни за действието на радиацията върху човека, ако не й е разрешено от МААЕ – по силата на този безумен договор(и той ли не е антихуманен, г-н Христов)!???

 4. Теди on 13.07.2012 at 23:28

  Уважаеми г-н Пенчев,
  Ще опитам и аз да се включа в дискусията…
  Не смятам, че българските журналисти са плашливи… Ако имаха въпроси към Вас те биха намерили удобнен случай да ги зададат. Защо не са ги задали – питайте тях. Факт е, че г-н Христов с напористите си въпроси успя да ви накара да кажете новина. :) Дотук с шеговитата част.
  А сега:
  ОЯГ се връща там, откъдето е дошло, нали така? От друга страна, не е тайна, че в България навремето се е добивал уран. Природният уран е радиоактивен материал, нали? Той ни трови, замърсява и, според вашите желания, не се използва за нищо. Защо да не използваме тези изчерпани вече галерии за добив на уран за складиране на ниско и средно РАО и да изкараме някой лев?
  Хуманно ли е, според Вас, държавата да подяжда хуманата на детето ми като ме кара да плащам с 13 % повече за ток от АИЕ?
  Хуманно ли е да ни поискат повече данък, за да има с какво да се строят АИЕ при наличието на готови мощности, които я ни убили, я не?.. Струва ми се, че това покрива поговорката за дивото и питомното.
  От какво точно трябва да ни е страх? Че ще дойде цунами по Дунава? Че ще стане земетресение? Ами, извинете ме, но ако следващия път ни люшне от правилната посока АЕЦ ще ни е най-малкия проблем. Не казвам, че не трябва да бъдем бдителни, че не трябва да изискваме постоянен контрол… Както се оказва по последните данни катастрофата във Фукушима най-вероятно се дължи на човешка грешка.
  Не виждам нищо лошо в АЛАРА… В крайна сметка не е ли целият ни живот премерен риск? Като се откъсне главата на един ветрогенератор и отнесе едно село ще кажете, че така им е било писано?
  Предварително моля, не ми обяснявайте за бъдещето на децата и внуците ми… Нека си говорим конкретно. Бъдещето е толкова относително в днешно време, че вероятността за отравяне с РАО стои някъде около ледниковия период и падането на метеорит. За да не приемете думите ми за подигравка – и двете, според сведенията от медиите, са съвсем реална заплаха.
  Нямам представа за бюлетините на СЗО, но има купища научни списания, които публикуват данни за влиянието на радиацията върху човека… повечето са медицински… и пишат за радиацията в положителен аспект. Нали знаете – каквото не ни убива ни прави по-силни. ;)
  Извинете за дългия пост.

 5. Peter Penchev on 13.07.2012 at 23:55

  „пишат за радиацията в положителен аспект. Нали знаете – каквото не ни убива ни прави по-силни.“
  Уважаеми Теди, приемам шегите Ви, но не са за смях.

  За ОЯГ не сте никак прав – имам документ от Пресслужбата на АЕЦ „Козлодуй“, че до 10 години ОЯГ след извличане на плутония ще ни се връща от Русия. Също не забравяйте „Стратегията за управление на РАО и ОЯГ“ предвижда към 2100 г. и изграждане у нас на Хранилище за погребване на високоактивни РАО, т.е върнатото от Русия.

  • Теди on 15.07.2012 at 12:49

   Уважаеми г-н Пенчев, много съжалявам, че възприемате думите ми като шега. Аз с шегите приключих след първия абзац.
   Тъй като току що прочетох и следващия в отговор към 200 MeV, ще коментирам и двете.
   Защо казвам сериозно, че каквото не ни убива ни прави по-силни? Ами, доказан факт е. Всяко по принцип вредно вещество в малки дози е безвредно или дори полезно за организма. За пример вземете живите ваксини, с които се предпазваме от съответните заболявания.
   Искате да говорим за след 100 години? За ДНК и късния радиационен ефект върху поколенията?.. Ами, хайде тогава да си поговорим за еволюция! Пак казвам, радиоактивни елементи има в природата независимо от АЕЦ. Защо природата ни е врътнала такъв номер и ги е сложила там? Вие убеден ли сте, че тези мутации, които ни плащат толкова сега няма след 100 години да са основата на едно здраво и силно поколение? Сега ще кажете, че сте против следващите поколения да бъдат изроди. Ами, замислете се дали за хората от преди 200 години ние не сме такова?
   Тук не коментирам тежки аварии като Фукушима и Чернобил. Те за мен са статистика… Имало да става… Хубаво е да се вземат мерки, за да се избегнат такива неща, т.е. тези, които работят в АЕЦ да не забравят, че не са там само за едната заплата, а трябва да внимават какво вършат. Иначе, при нормална работа на централата не виждам никаква опасност. Според мен, не само психиката на хората е приспособима, а и организмът им.

 6. 200 MeV on 15.07.2012 at 6:43

  Г-н Пенчев, за да сте ПРОТИВ нещо, Вие трябва да сте доста добре запознат с това нещо. За това имам следните въпроси:

  1. Вие наясно ли сте какво означава АЕЦ?

  2. На ясно ли сте какви мерки се вземат за неразпространение на радиоактивно замърсяване?

  3. Вие наясно ли сте с физическият процес радиоактивност и неговото влияние върху човека?

  Искам да Ви попитам защо не сте, например, срещу ТЕЦ-вете, горящи въглища и бълващи милиони тонове СО2 и прах в атмосферата? Кой ви ПЛАЩА за да сте антиядрени екоталибани?

 7. Peter Penchev on 15.07.2012 at 11:50

  Na 200 MeV

  1. Вие наясно ли сте какво означава АЕЦ?

  АЕЦ означава установка за производство на обогатен уран – от времето на „студената война“.

  2. На ясно ли сте какви мерки се вземат за неразпространение на радиоактивно замърсяване?

  Като се направи сравнение на докладите по Конвенцията за ядрена безопасност, МААЕ-Виена(2005 г.), се вижда, че един реактор в АЕЦ „Козлодуй“ изхварля в атмосферата 4700 пъти повече радиоактивни аерозоли, газове и J-131, спрямо един германски реактор. Т.е. да им имаме проблемите на германците, НО пък те си ги затвориха вече.

  3. Вие наясно ли сте с физическият процес радиоактивност и неговото влияние върху човека?

  Вие чували ли сте за ДНК и късния радиационен ефект върху поколенията?

  Искам да Ви попитам защо не сте, например, срещу ТЕЦ-вете, горящи въглища и бълващи милиони тонове СО2 и прах в атмосферата? Кой ви ПЛАЩА за да сте антиядрени екоталибани?

  Аз възбудих разследване и процедура срещу България от ЕК, именно за ТЕЦ-овете в Източно-маришкия басейн, това преди няколко години – представих и доклад на Националния център по здравеопазване към МЗ, за увеличените заболявания на децата в Гълъбово. Но Ковачки принуди гълъбовчани пак да гласуват за неговата партия „Лидер“ – виждате какво правят зависимостите на хората, да забравят за децата си и да подкрепят техния демон.
  На мен лично никой не ми плаща да огласявам безобразията у нас – правя го за да се гледам в огледалото сутрин с чиста съвест. А Вие гледате само в едната си заплата като ядрено лоби, май.

 8. Герго on 15.07.2012 at 14:17

  Съжалявам, но коментар от рода на
  „АЕЦ означава установка за производство на обогатен уран – от времето на „студената война“.“
  ме кара да се смея.
  Обогатен уран се произвежда за да се употреби в АЕЦ, но не се проеизвежда от АЕЦ. Има реактори, които работят с необогатен уран и дори могат да работят с отработено гориво. Май канадските реактори са такива.
  АЕЦ могат да работят в режим, осигуряващ максимално остатъчно количество плутоний(за военни цели), какакъвто режим май е бил ползван в Чернобил. Но в Козлудуй не е този режим.
  На тази страница мисля, че беше описана иранска инсталация за обогатяване. Не помня в коя статия.

  А като стане въпрос за влияние на радиацията върху хората и мерките срещу облъчване на хората, се сещам как една позната германка ми обясни, че тя работи с радиоактивни материали, но средната радиоактивност в сградата е 10 пъти по-ниска отколкото на полето и много по-ниска отколкото в останалите сгради.
  Моля не засягайте такива теми, защото никой няма да ми отговори- защо не мога да намеря карта на радиационния фон на България. За Германия има публични такива карти.
  И няма да приема отговори относно наводнението във Враца от хора, които са били пълноправни граждани по това време. Нали знаете, че мината е била за цветни метали, но целта не са били „нормалните“цветни метали.
  Когато чернобилският облак е бил над България- аз съм ял зеленчуци от градината без да ги мия дори. Поне имаше кампания за раздаване на йодни и флуорни таблетки на децата.
  Бил ли сте пълноправен човек тогава и какво сте направили. Просто от любопитство, не очаквам смислен отговор.

  За CO2 и ТЕЦ- не получих стипендия за обучение в Германия преди десетина години, защото на интервюто ме попитаха за сероочистващите филтри на ТЕЦ-овете в България и аз казах че би трябвало да има, а ако няма- ще се построят. Накрая интервюиращият германец ми каза, че няма и нямало да се построят.
  Преди няколко месеца в пресата имаше статии за липсата на такива филтри и намерението да се затвори някой от малките ТЕЦ заради това.

  Ядрено лоби- за другите не знам, но аз преди почти две години кандидатствах за една позиция в АЕЦ Козлодуй. Минах писменият тест без проблем и на интервюто не се представих зле, но просто им бях прекаленно квалифициран и хората май не разбраха, че съм склонен да мета улиците, ако дават достатъчно пари и условията на работа са поносими. Не ме взеха на работа, но не ги мразя.

  Аз открито заявявам, че съм против всички еколози. Докато не ми се осигурят контейнери за разделно събиране и места за изхвърляне на проклетите енергоспестяващи крушки, съдържащи живачен аерозол, ще съм против всички искащи забраната на найлоновите торбички. Защо никой не коментира антимон полимеризираните пластмасови бутилки на кока кола, които се разграждат по-бавно и досега съм видял само една фирма за минерална вода да рекламира, че бутилките могат да се смачкат и след това да се изхвърлят, а не да ги изхвърляме с капачките. Боклука се събира на обем, а държавата плаща на тон. Може и това да е причината да не се обръща внимание на този въпрос.
  Във Витоша пожара нали беше в резерват и не можело да се разчистят дърветата. Ами трябваще тогава да го оставят да изгори.
  Преди да затворят Химко се е случвало да ритам на някое от тренировъчните игрища и внезапно всички да почнем да се задъхваме без видима причина, защото не усещахме миризвата на амоняк. Това ми се смееха и колеги в лабораторията в Германия, но пък имаше колеги, които не усещаха сероводорода.
  Премиера и министрите да чистят планината вместо да решат кой и как да я почисти с парите които са събрани от данъкоплатците. Не е ли абсурд и криворазбрана екология?

  Екология в България, а и по света, се прави от две групи хора- безработни и такива, на който фирмите им плащат. Към втората група включвам и „лумпените“, зарибени от добре платени агитатори. Не вярва някой работещ да има възможността да се включи в спонтанен протест блокиращ улица, в работен ден.

 9. Peter Penchev on 15.07.2012 at 17:54

  Герго, перефразирам Главния инженер на АЕЦ „Чернобил“: „АЕЦ-а беше построен за обогатяване на урана, от който след това се извлича плутония за военни цели. По-късно закачихме „опашка“ – генератор за производство на тoк“.

  Когато чернобилският облак е бил над България – и аз съм ял зеленчуци от градината, без да ги мия дори, имахме големи марули в двора, а двете ми дъщери-ученички, бяха и на първомайския парад 1986-та.

  Аз започнах да се занимавам е огласяване на еко-безобразията, когато прочетох доклад на БАН, че най-дпброто място за погребване на РАО е затворената мина „Смоляновци“, точно над град Монтана, дето живея. Успяхме да ги спрем и откажем!

  Но много хора ме разбраха, че не само не ми плаща никой, но и не мога да мълча. Така, че знай и за такива „екземляри“ сред „еколозите“(не съм бил безработен и сега не съм), т.е. правят го за едната чиста съвест. Ако искаш, ми вярвай.

 10. Герго on 15.07.2012 at 18:22

  Не знам кого перефразирате и от къде е тази информация, но дори да е казано такова нещо- то е напълно погрешно според съвременните представи и дефиниции за АЕЦ.
  Съвременните биореактори са по дефиниция апарати, а не машини, въпреки наличието на двигатели и движещи се части в тях. Апарати са, защото машинните блокове са спомагателна техника, а не основни елементи.

  Ако горното се перефразира като:
  „АЕЦ беше построен за осигуряване на енергия за обогатяване на уран и за добиване на плутонии от отработеното гориво и в последствие за производство на електроенергия.“
  бих се съгласил.
  АЕЦ обеднява уран и обогатява горивото на плутоний и други продукти на разпадането.
  Според мен просто сте прочели превод и се е получил „счупен телефон“.

  Като сте прочели такъв доклад, можете ли да споделите прогнозното ниво на радиацията и оценката за въздействието върху околната среда. Радиационният фон би ли бил по-висок от този във Враца или Кърджали?

  На мен също никой не ми плаща, но имам личен интерес- цената на тока да на бъде повишавана заради някой производител на техника за ВЕИ. Не може заради интересите на отделни личности да се работи в ущърб на народа.
  Принципно съм и против защитниците на животните, защото малко от тях са проследили например яйце-пиле-пиле с ориз, но са за защита на животните.

  Аз съм за информиране, но с достоверна информация, а не със слухове и перефразиране. И не може да се реагира, само когато човек има личен интерес.

 11. Peter Penchev on 15.07.2012 at 19:29

  Уважаеми Герго, за факта, че АЕЦ е междиннен НЕОБХОДИМ етап от извличането на плутоний за военните, мисля че стгнахме до консенсус.

  За радиационен фон не говоря, а за изтичане на радиоактивни частици – при АЕЦ от комините в атмосферата, а при ХПРАО – от изтичане през ББ-кубовете, защото техният живот като стманенобетонни е около 300 години, а на РАО – стига до няколко милиона години(тук не соча само първия полуразпад, а и следващия такъв, и така докато изчезне радиоактивността).

  За личния интерес не ме разбрахте – само началото бе за Смоляновци, а после хората ме „засипват“ и до днес, с инфо за еко-проблеми, като ми казваха да не им съобщавам името, защото ги било страх, а мене – не???(Кремиковци ние го спряхме, за софийския боклук се налозхихме пред ЕК да не се гори за в бъдеще в циментовите заводи-Бели извор, спряхме с дело в Съда Ядрения реактор ъ ЖК“Младост“ в София, пак с дело в Съда искаме НХРАО-Хърлец да не e от приповъхностен тип, а дълбочинно, и още други, да не отекчавам).

 12. 200 MeV on 15.07.2012 at 21:48

  Пенчев, има едни много хубави книжки на Глухов. Прочетете ги, от четене не боли.

  А относно ДНК и радиацията. Ние живеем в радиация!!! Радиация има в парка, в собствената Ви къща (радонът от земните недра се концентрира в сградите); радиация има дори и в минералната вода. Да не изпадам в излишни полемики, защото и без това няма да четете и няма да разберете. Чували ли сте за термина хормезис? Прочетете някоя книга на Бьорн Валстрьом…

  Определението Ви за АЕЦ ме накара да почти да припадна от смях :D :D :D

  Значи дайте да си построим, в САЩ напримерно, 104 реактора само за да произвеждаме обогатен уран, при условие, че ни върши работа само 1 реактор, а останалите 103 ще са запас… Пък какъв процент от тези 104 реактора не са бридерни не ми се рови, за да ви доказвам. Сам може да го направите.

  Просто твърдението Ви е безумно!

 13. Герго on 15.07.2012 at 23:16

  „Уважаеми Герго, за факта, че АЕЦ е междиннен НЕОБХОДИМ етап от извличането на плутоний за военните, мисля че стгнахме до консенсус.“
  Това никой не го отрича. Икономически е най-изгодно.

  Относно радиоактивните аерозоли в атмосверата- бих поспорил, но нямам желание. Само искам да попитам, какво излиза от комините и комините с какво са свързани.
  Не съм експерт, но първи контур е изолиран, а втори се охлажда основно с вода от Дунав, която пак отива в Дунав.
  Не виждам логика да се гори каквото и да е за да излиза от комините. Димящите неща може да са охладителни кули, но те са с вода от Дунав.

  Значи в „Смоляновци“ не може да се складират РАО, нищо, че е затворена мина, а в Хърлец може, защото не сте от Хърлец, така ли излиза? Може би сте от Гложене?

  Моля информирайте се за технологичните процеси в АЕЦ и в отделните типове АЕЦ. В този сайт мисля, че има достатъчно образователни статии освен сухите факти, къде какво станало.
  Дори Японците, които най-много пострадаха и сигурно 90% са против АЕЦ, не могат да си позволят да затворят АЕЦ. А Япония е много по богата страна както и да се смята (и на човек и като цяло).
  Всичко е бизнес. Само богатите могат да си позволят да имат мнение и да мислят за околната среда, а не за начина си на живот или начина на оцеляване.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари