ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Човешката цена на електроенергията в света

11.05.2012

По-долу е показан анализ на смъртността в следствие на използваните от човека различни начини за производство на енергия, приведени към 1 TWh. Освен жертвите на авариите, случващи се в електроцентралите и при добива и транспорта на гориво, също се отчита смъртността, предизвикана от замърсяване на околната среда с продуктите на горенето и от радионуклиди.

Източниците, ползвани при анализа са както официалните отчети на правителствата и международните организации, така и 12 статии в референтни списания. Данните за влиянието на атмосферното замърсяване върху здравето са взети от Световната здравна организация.

В данните за ВЕЦ са отчетени човешките загуби вследствие на скъсването на язовирната стена в Банчао (175 хиляди загинали).

Без тази авария смъртността в хидроенергетиката е много по-ниска (гледайте данните за Европа).

Смъртността от ядрената енергетика изцяло е свързана с Чернобилската катастрофа. Разчетите са направени на базата на максималната оценка от 4 хиляди загинали, цитирана от редица независими екологични организации.

Смъртността при въглищата и нефта е свързана със замърсяването на въздуха с прах, димни микрочастици, вредни газове и аерозоли.

В таблицата не се отчитат вредите, нанесени на човечеството чрез климатичните изменения и техните последствия (увеличаване броя на наводненията, сушата, ураганите, горските и торфени пожари, изчезването на много биологични видове, намаляване на добивите от селското стопанство, изсъхването на горите и други негативни последствия). Не се отчитат също военните конфликти заради контрола над енергийните ресурси и другите негативни последствия за здравето на човека и човечеството вследствие на масовото използване на въглеродната енергетика.

 

 

 

Източник: http://www.atomic-energy.ru/fact/21257

Tags:

One Response to Човешката цена на електроенергията в света

  1. Green on 21.05.2012 at 16:43

    Какво е числото на умрелите от аварията в АЕЦ“Чернобил“ в това проучване?

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари