ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй ” сключи договор на стойност почти 13 милиона лева с украинския „Турбоатом” за модернизация на турбината на 5-ти енергоблок

04.03.2019

Както своевременно запознах редовните читататели на моя сайт, от началото на миналата година върви подготовка за привеждане в съответствие на турбинното оборудване на пети енергоблок в съответствие с изискванията за пълноценно използване възможностите на повишената топлинна мощност на реакторната установка (РУ) до 104% (3120MW).

Вижте: АЕЦ “Козлодуй” ще модернизира турбинното оборудване на енергоблоковете?
НЕК продава ротор високо налягане на АЕЦ „Козлодуй“

Подготвителният етап завърши

На сайта на АЕЦ „Козлодуй” в раздела за обществени поръчки е публикувана подробна информация под заглавие: „Реконструкция на проточна част на ЦВН на турбина К-1000-60/1500-2 на 5 ЕБ, в заводски условия при използване на резервен ротор високо налягане (зак.№1120201), с цел повишаване мощността на РУ на 104% и продължаване срока на експлоатация” – http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4095

Там в хронологичен ред са подредени всички стъпки предприети през миналата и началото на тази година за реализиране на намерението:

Решение за откриване на процедура и Покана/публикувани на 21.11.2018г.

Образци/публикувани на 22.11.2018г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 07.12.2018г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 07.12.2018г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП/публикувано на 12.12.2018г.

Договор № 592000011/публикуван на 04.02.2019г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 04.02.2019г.

Референтни енергоблокове

Пилотният проект е реализиран през 1996 година на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Резултатите потвърдиха разчетните стойности – след смяната на кондензаторите на турбините след 2002 година – електрическата мощност на турбогенератора бе увеличена, при равни други условия в сравнение с пети енергоблок с до 20 MW (по лични спомени).

По-късно бяха модернизирани 3 енергоблока в Ростовската и Балаковската АЕЦ.

Очаквани резултати

За да имаме база за сравнение трябва първо да прочетем внимателно и осмислим отново статията: АЕЦ “Козлодуй” – работи на номинална мощност = електрическа мощност 1040 – 1060 MW?

А сега можем да разгледаме графиката показваща усреднените резултати за референтните енергоблокове при различни ситуации преди и след модернизацията:

 

Обърнете внимание, че и преди модернизацията и сега 5-ти енергоблок през зимата може спокойно да работи на електрическа мощност от порядъка на 1050 MW.

Същественият прираст е при работа на увеличена до 104% топлинна мощност на ядрената паропроизвеждаща установка (ЯППУ) – крива 2 от графиката.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание