ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” ще модернизира турбинното оборудване на енергоблоковете?

12.03.2018

Въведение

На 7 март 2018 година АЕЦ “Козлодуй” откри процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание – съгласно член 18, алинея 1, точка 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Турбината на 6 енергоблок (на снимката) е идентична с тази на 5 блок. В началото (червеното съоръжение) е цилиндър високо налягане (ЦВН). После следват цилиндри ниско налягане (ЦНН).

Обществената поръчка

Услугата, която трябва да се извърши, се свежда накратко до следното:
Разконсервиране, снемане на необходимите геометрични размери, консервиране и подготовка за последващи дейности на ротор високо налягане на турбина тип К 1000-60/1500-2 от АЕЦ “Белене”.

Всъщност в раздела – Описание на предмета на поръчката накратко са описани дейностите, които спечелилият трябва да извърши, а основните дейности са подробно разписани в Техническо задание № 2018.35.ТО.SA.ТЗ.1518.

Прогнозната стойност на поръчката е 154105 BGN без ДДС.

Оферти или заявления за участие се изпращат до 28 март 2018 година.

Офертите ще бъдат публично отворени на 30 март 2018 година.

Защо е необходимо това?

Анонсът бе даден от две фирми с богат опит в турбиностроенето (една украинска и една европейска), които направиха идентични предложения свързани с модернизацията на проточната част на цилиндър високо налягане (ЦВН) на турбините на АЕЦ “Козлодуй” на конференцията на БУЛАТОМ през юни миналата година. В ЦВН се преобразува основната част от енергията на парата идваща от парогенераторите (ПГ) на ядрената паропроизвеждаща установка (ЯППУ).

В интерес на истината на един от блоковете преди почти 10 години бе реализиран подобен проект, който доведе до повишаване при равни други условия на електрическата мощност на енергоблока с 5-7 MW.
Това не попречи на едната от фирмите да го поизтупа от праха (реанимира) и да го предложи като нова разработка.

Какво да очакваме?

Прецизното снемане на всичките параметри на ротора, предмет на настоящата обществена поръчка, е необходимо за да се създаде изходна база, която да постави при равни условия евентуалните кандидати за модернизиране на турбините на нашите енергоблокове.
А иначе един от сигурните кандидати е и производител на турбинното оборудване както на хилядниците на АЕЦ “Козлодуй”, така и тези на АЕЦ “Белене”.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари