ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


British Petroleum: нарастването на търсенето в глобален мащаб на енергоносители ще намали темпа

02.04.2018

 Според прогнозите за развитието на световната енергетика, изготвени от анализаторите на British Petroleum, търсенето на енергия в периода до 2035 г. ще се покачи с 41%, което е много по-малко от ръста от 55%, наблюдаван през последните 23 години.

BP заяви, че причината за прогнозирания спад е увеличаването на горивната ефективност в развитите страни. Но търсенето от развиващите се  икономики се очаква да продължи да расте активно. Около 95% от растежа на световното търсене ще дойде от развиващите се страни, както прогнозира BP, като Китай и Индия представляват половината от растежа. За разлика от това, търсенето на енергия в развитите икономики в Северна Америка и Европа се очаква да расте много бавно.

Главният икономист на компанията Кристоф Рул заяви, че общият спад е резултат от повишаване на енергийната ефективност: „Просто казано, хората намират начини да използват енергията по-ефективно, защото пестят парите си. Също така е полезно за околната среда – колкото по-малко енергия използваме, толкова по-малко въглероден диоксид произвеждаме“.

Очаква се обаче световните въглеродни емисии да нараснат с 29% до 2035 г., а изкопаемите горива се очаква да представляват основната част от потреблението на енергия през следващите десетилетия.

Според доклада петролът, природният газ и въглищата се очаква да представляват повече от 80% от потреблението на енергия до 2035 г., докато възобновяемите и други източници на енергия се очаква да съставляват само 20%.

Бумът на производството на шистов газ чрез фрекинг в САЩ вероятно ще има значително въздействие. Природният газ е най-бързо развиващото се изкопаемо гориво, а шистовият газ се очаква да представлява над 20% от световното производство на газ към 2035 година.

Източник: https://www.asks.ru/news/5920/

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари