ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Ядреният синтез и ITER – семинар в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

16.02.2018

На 15.02.2018 в зала 200 на ИЯИЯЕ-БАН, се проведе семинар на тема: “Fusion research in Europе and situation of ITER in Cadarach”. Лектор бе професор д-р Тони Доне, оглавяващ програмата EUROFUSION.

 

Целта на програмата е да постигне значим прогрес при реализацията на технологията за ядрения синтез.
Главният фокус на програмата се поставя върху научната и техническата помощ за вече разработвания във Франция експериментален реактор – International Thermonuclear Experimental Reactor–ITER. 

Информация за ITER

Експерименталният международен термоядрен реактор ITER се строи в Южна Франция в центъра на Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) Кадараш. На това място вече има изграден Tокамак (Tore Supra).

Програмата ITER има за цел да утвърди ядрения синтез като енергиен източник. В частност, ITER ще демонстрира научните и технически възможности на термоядрената енергетика и по този начин ще бъде направен прехода от настоящите токамак-експерименти до първата демонстрация на термоядрена централа.

Очаква се ITER да бъде стъпката между днешните експерименти в плазмената физика и бъдещите енерго-произвеждащи плазмени електроцентрали.
Той ще бъде изграден на базата на проведени изследвания с други подобни устройства, каквито са  EAST, TFTR, JET, JT-60, и T-15 и ще бъде значително по-мащабен от всяко едно от тях.

Основните предимства на реакторите на базата на ядрения синтез, ако заработят успешно са:

Отделя се около 4 милиона повече енергия в сравнение с нормалните източници, като газ, въглища, нефт;
Основното гориво при ядрения синтез е широко разпространено и е неизчерпаемо – деутерий може да се дестилира от всякакъв вид вода;
Ядреният синтез не отделя въглероден диоксид или други газове в атмосферата. Основният му продукт е хелий, който е инертен и нетоксичен газ;
Активността на компонентите при тази реакция е много ниска и материалите могат да се рециклират и използват отново след 100 години;
Мощността на такива реактори ще е сравнима като тази на традиционните ядрени реактори (между 1 и 1.7 GW).

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари