ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


URANIUM ONE отчете дейността си за 2016 година

28.05.2017

 През 2016 г. международното миннодобивно подразделение Uranium One, част от „Росатом“, е добило 4919 тона уран.
При общ приход на подразделението от 570 милиона долара за миналата година, частта на чуждестранния приход е 325 милиона долара, което е 34% повече от предходната година.

С цел намаляване на издръжките и контрола на себестойността на производството на природен уран, в подразделението се реализира програма за повишаване на ефективността на производството.
Изпълнението на програмата през 2016 година позволи да се намали оперативната издръжка на компанията с повече от 10 милиона долара.
Това бе постигнато за сметка на използването на нови подходи към изграждане на сондажните кладенци, използване на иновативни методи на ремонтно-възстановителните дейности на кладенците, въвеждане на енергоспестяващо оборудване, внедряване на автоматични системи за регулиране на отоплението и осветлението на помещенията, оптимизиране на транспортно-експедиторските разходи, намаляване на разходите за суровини и материали.

Източник: http://atomicexpert.com/page776604.html

Пълният отчет можете да изтеглите от: http://www.uranium1.com/index.php/en/investor/news-releases

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари