ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


“British Petroleum” публикува ежегодния си Статистически обзор на световната енергетика за 2015 година

12.07.2016

Поредното издание на ежегодния отчет на BP “Статистически обзор на световната енергетика” беше публикувано на 6-ти юни 2016 година. В него се обобщават данните за енергетиката през миналата година.

 

Това е 65-то издание на документа на BP, който излиза от 1952 година.

В отчета се отбелязва и очакваното намаляване през 2016 година темповете на нарастване на икономиката и насочване в посока към ниско-въглеродната енергетика.

Публикувани са достатъчно съвременни и обективни данни, които да помогнат при вземане на решения по въпросите, относно енергетиката и по-добре да се интерпретират пазарните колебания.

Анонсирайки издаването на Отчета, Р. Дадли акцентира на това, че Статистическият обзор на световната енергетика явно показва, че световната енергетика отново преживява период на дълбоки промени, но в това няма нищо ново за световния горивно-енергиен комплекс (ГЕК).

 

Основният извод

Обзорът показва, че през 2015 година световното търсене на първични енергийни ресурси се е увеличило само с 1%, което е значително по-бавно, отколкото средно за последните 10 години.

Това отразява запазващата се слабост на световната икономика и намаляването на темповете на растеж в Китай, изместването на държавите от индустриалната към сервизната икономика.

 

Разширява се асортиментът и достъпността на различните видове горива

Шистовата революция в САЩ позволи да се започне усвояването на огромни ресурси от нефт и газ.

Бързият ръст на технологиите поддържа високият темп на нарастване на ВЕИ до 3% на пазара за първична енергия.

Природният газ и нефта също показват устойчив ръст през 2015 година, докато световното търсена на въглища показва най-голям спад за цялата история на статистиката.

Цените на всичките видове изкопаеми горива паднаха през 2015 година, което предизвика изменения на енергийните пазари.

Търсенето на нефт на пазара на енергийни ресурси е нараснало, което е увеличило дела на нефта за първи път след 1999 година.

В същото време са намалели доставките на горива и горивни смеси.

Вялият ръст на търсенето наред с отдалечаването на енергийния баланс от въглищата, означава, че емисиите на въглероден двуокис (CO2) в резултат на употребата на енергия с намалени за 2015 година с почти 25%.

За 2015 година глобалното потребление на първична енергия се е увеличило само с 1%, аналогично на ръста през 2014 година (+ 1,1%), което е значително по-бавно, отколкото средното за последните 10 години, когато нарастването е било 1,9% годишно.

Нефтът си остава водещо гориво в света с пазарен дял 32,9% от световното потребление на енергия.

Въглищата си остават на второ място с пазарен дял от 29,2%, но е единственото гориво, което намалява своя дял на световния пазар през 2015 година.

Делът на газа на пазара за първично потребление на енергия е бил 23,8%.

Ръстът на потреблението на енергия е бил по-нисък от средния за 10-годишен период във всички региони, с изключение на Европа и Евразия, макар Русия да е фиксирала най-голям обемен спад на потреблението на първична енергия.

Страните с формиращ се пазар и развиваща се икономика продължават да доминират в ръста на световното потребление на енергия с пазарен дял 58,1% от световното потребление на енергия, но ръстът при тях е бил 1,6%, което е много по-малко от средния ръст за 10-годишен период.

 

Кои са водещите държави

Потреблението на енергия в Китай през 2015 година се е повишило само с 1,5% – това е най-ниският показател за последните почти 20 години.
Независимо от това, Китай си остава най-големият растящ енергиен пазар в света вече 15 години поред.

Ръстът на потреблението на първична енергия в Индия е бил 5,2%.

Потреблението в ЕС се е увеличило с 1,6%, в САЩ е спаднало с 0,9%, в Япония е спаднало с 1,2%.

 

Цените на изкопаемите горива падат

Цените на суровия петрол фиксираха най-големият си годишен спад в доларово изражение, а също и най-голямото процентно намаление след 1986 година.
Нефтът от референтния сорт Brent падна с 47%, което отразява растящия дисбаланс между глобалното производство и потреблението.
Разликата между сорта Brent и американския референтен сорт West Texas Intermediate (WTI) се сви до най-ниското ниво след 2010 година

Цените на природния газ паднаха във всички региони на света, като най-голямото понижение в % е в Северна Америка.
Референтният индекс Henry Hub падна на най-ниското си ниво след 1999 година

Цените на въглищата падат четвърта година поред.

Още много цифри и факти за движението на цените на нефта и газа по държави и региони ще намерите на: http://www.mngz.ru/oil-gas-energetics/1998625-ezhegodnyy-otchet-bp-statisticheskiy-obzor-mirovoy-energetiki-2015-nekotorye-lyubopytnye-podrobnosti.html

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари