ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Представители на ЕС се запознаха с напредъка на дейностите по извеждане от експлоатация на малките блокове на АЕЦ “Козлодуй”

17.09.2015

В периода 14-16 септември 2015 г. в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) се състоя планиран мониторингов одит във връзка с дейностите, подкрепени от Международен фонд „Козлодуй”.

 

 

В работните срещи взеха участие представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – от страна на Европейския съюз, и ръководители от висшия и средния мениджмънт на ДП РАО, както и водещи мениджъри по конкретни проекти и дейности.

В рамките на мониторинга, който се извършва на всеки 6 месеца, беше направен преглед на напредъка на дейностите по извеждане в Машинна зала и Контролирана зона, съгласно Годишната работна програма за 2015 г. Участниците бяха запознати с актуалното състояние на основните проекти по извеждане, финансирани от МФК, които се намират на различни стадии от своята реализация, в това число и изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО.

За първи път в историята на съвместните срещи беше обособена и допълнителна тема – организация на радиационната защита в процеса на извеждане от експлоатация. Информацията от разговорите ще послужи за изготвяне на съпоставителна база данни с останалите страни, където ЕС подпомага извеждане на спрени ядрени мощности, а България е включена като първа страна от този проект. В дневния ред на одита бяха включени  и юридически и регулаторни въпроси.

 

 

Представителите на ЕС посетиха Машинна зала на 1-4 блок, Съоръжението за измерване и освобождаване от контрол, съоръжения в Контролираната зона. На заключителната среща Саймън Мърфи – представител на ЕК, изрази удовлетворение от ефективното взаимодействие през трите дни на мониторинга и заяви, че проектите се управляват и развиват според планираното, а там, където съществуват проблеми, е очевиден страмежът към своевременно и адекватно решение.

 

 

Тридневната съвместна работа на представителите на ЕС и ДП РАО е от съществено значение за подготовката на предстоящото през месец ноември съвещание на Комитета за подпомагане на извеждането към Европейската комисия.  Срещата се провежда веднъж годишно и има за цел да представи напредъка на Литва, Словакия и България по изпълнение на програмите, свързани с извеждането и финансирани от общността. 

 

За справка

Международен Фонд „Козлодуй“ е създаден с цел подкрепа на България при преодоляване на последиците от спирането и извеждането от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“, чрез финансиране и съфинансиране на подготовката и изпълнението на проекти, свързани с извеждането от експлоатация на спрени ядрени мощности.

Администратор на средствата на МФК е ЕБВР в съответствие с клаузите на Рамковото споразумение между ЕБВР и Р България, подписано на 15.06.2001 г. и ратифицирано със Закон, обнародван в ДВ бр. 38 от 12.04.2002 г.

В съответствие с Правилата на МФК и Рамковото споразумение, ЕБВР предоставя средства за финансиране или съфинансиране на изпълнението на отделни проекти след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите, в която решаващ глас има ЕК в качеството си на основен донор на МФК.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари