ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Международен семинар на АЕЦ Пакш в Унгария

04.05.2015

От 20 до 24 април 2015 година в АЕЦ Пакш се проведе международен семинар на тема “Обединяване на усилията в областта на комуникациите в ядрената енергетика”.

Да обсъдят «ноу-хау» във вътрешните и външните комуникации се събраха 49 ръководители и специалисти от MVM, NPPD, ENEL, Росатом, ОАО «Концерн Росэнергоатом», НАЭК «Энергоатом», ЕДФ – енерджи Великобритания, Форатом/Брюксел, ЕДФ/Франция, както и АЕЦ от Унгария, Иран, Литва, Украина, Чехия, Руссия, Словакия.

Семинарът е организиран и проведен съвместно от Московския център на WANO и АЕЦ “Пакш”. Цел на семинара беше обмен на «ноу-хау» в областта на външната и вътрешната комуникация, а също така опит при създаването и мениджмънта в подразделенията на информационните центрове, осъществявайки комуникацията в предприятията на ядрения отрасъл.

Като най-важни бяха разгледани следните теми:

        Реализиране на вътрешната комуникация;

        Реализиране на външната комуникация;

        Международната комуникация.

Беше отбелязано, че на обединяване на усилията в областта на комуникацията в ядрената енергетика се отделя голямо внимание. Изказващите се са подчертали, че усилията в областта на комуникациите в ядрената енергетика способстват за укрепване на положителния имидж към ядрената индустрия, по-нататъшно подобряване на отношението на населението, обществено-политическите организации, СМИ, органите на изпълнителната и законодателната власт.

Подробности на: http://www.wanomc.ru/news/detail.php?ID=5680&print=Y

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари