ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” Е В СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ – изявление на Иван Генов

20.09.2014

След една година и близо три месеца на поста изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, който заемам за втори път, горд съм да заявя, че оставям атомната централа в много добро състояние.

С моя екип положихме всички усилия, за да бъде осигурена надеждна и безопасна експлоатация на ядрените мощности – от началото на 2014 г. няма непланово спиране на блок или отклонение от графика за работа на блоковете.

Плановият годишен ремонт на пети блок бе извършен успешно през пролетта, ремонтът на шести блок се изпълнява по план и централата навреме ще бъде готова да отговори на повишеното електропотребление в страната в навечерието на предстоящия зимен сезон.

Стабилната работа на съоръженията позволи за първото полугодие на 2014 г. да бъдат произведени 7 902 222 MWh електроенергия, с близо 1 милион повече от същия период на 2013 г., когато са произведени 6 922 019 MWh. В този период доставките ни на свободния пазар също бележат значителен ръст – 4 346 362 MWh, с почти 2 млн. MWh повече от първото полугодие на 2013 г. За цялата 2013 г. на свободния пазар са предоставени 5 909 467 MWh. По предварителни разчети до края на 2014 г. очакваме доставките да достигнат 8 500 000 MWh.

Ако продължим сравнението и във финансов аспект, приходите от продажби на електроенергия за първите 6 месеца на 2013 г. са 345 млн. лв., като периодът приключва със загуба за АЕЦ от 5,9 млн. лв. От януари до края на юни 2014 г. приходите от продажби на електроенергия вече са 415 млн. лв., и Дружеството отчита печалба от 46,2 млн. лв. (при печалба 42,1 млн. лв. за цялата 2013 г.). За осемте месеца на 2014 г., до края на август, печалбата нараства до 84,5 млн. лв.

Вземанията от НЕК през първите 6 месеца на 2013 г. са в размер 334,2 млн. лв., докато за същия период на 2014 г. намаляват до 169,1 млн. лв.

В момента основните усилия на целия екип на АЕЦ “Козлодуй” са фокусирани върху жизненоважния за бъдещето на националната ни енергетика проект – продължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок. Първият етап от проекта – комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на всеки блок, е завършен успешно.

На базата на резултатите от обследването и за двата блока са изготвени програми за подготовка за продължаване на срока на експлоатация. Програмата за шести блок е в процес на съгласуване с Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), за пети блок програмата е съгласувана с Агенцията и се изпълнява по график.

За част от дейностите от програмата за пети блок, обхващащи предимно основното оборудване по първи контур, вече е подготвено техническо задание. Взето е решение от Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за сключване на договор за изпълнението му и в момента се чака разрешение от БЕХ.

От изключителна важност е договорът да бъде стартиран навреме. В преговорите с изпълнителя е постигнат максимално кратък срок, което налага работата по изпълнението да започне веднага. Това ще позволи  програмата за пети блок да бъде реализирана успешно и АЕЦ навреме да подготви и внесе в АЯР необходимите документи за продължаване на срока на експлоатация. Всяко закъснение и отклонение от предвидените в програмата срокове може да постави под въпрос бъдещето на 1000-мегаватовите блокове на атомната централа.

Независимо от динамичните промени, аз съм дълбоко убеден, че благодарение на високия професионализъм на персонала АЕЦ “Козлодуй” ще продължи да бъде основен фактор на стабилност в българската енергетика – в днешния ден и в следващите десетилетия.

Иван Генов

Изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Tags: ,

One Response to АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” Е В СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ – изявление на Иван Генов

  1. GA701 on 20.09.2014 at 9:31

    ЕП-2 тръгва по стъпките на ЕП-1.
    Т.е. след 2025-та се очаква ДП-РАО да назначава още доста персонал :(

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари