ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Технологията ВВЭР навършва 50 години

17.09.2014

Наближава 50-годишнината от енергийния пуск на първи блок на Нововоронежската АЕЦ, който стана на 30 септември 1964 година.

Предлагам на вашето внимание поздравлението на ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, в което ще научите и множество интересни факти.

 

Изминаха 50 години от започване на експлоатацията на първия в страната водно-воден енергиен реактор, построен на Нововоронежската АЕЦ.

През всичките тези години колективите на ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ и на централата тясно и плодотворно си сътрудничеха. Съвместно е изминат дългия път на раждането и развитието на технологията ВВЭР, която стана и продължава да бъде в основата на съветската и руската ядрена енергетика.

На проведената през 1954 година в Женева (Швейцария) Първа конференция за мирно използване на атомната (ядрената) енергия на базата на докладите на редица страни за достиженията на ядрената наука и техника, включително и доклада на съветските специалисти за започването на експлоатацията на Първата в света АЕЦ, беше направен единодушен извод за целесъобразността от практическото използване от човечеството на новия източник на енергия за производство на електричество. Енергията от делението на ядрата на урана застана в служба на хората за мирни и съзидателни цели.

Разработването на първия в страната водно-воден енергиен реактор (ВВЭР) започна в ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ през 1955 година по техническото задание на научния ръководител на проекта И.В.Курчатов. Създаваше се проекта ВВЭР-1 за първи блок на Нововоронежската АЕЦ с електрическа мощност 210 MW. Разработката на ВВЭР-1 ставаше в сложни условия поради отсъствието на опит в проектирането на установки и този тип и на достатъчно информация за резултатите от чуждестранните разработки.

От самото начало подходът към създаване на първият ВВЭР не се ограничаваше до чисто конструкторски проблеми, а включваше необходимостта от изследване на множество принципни научни проблеми. По тази причина ескизният проект на реактора ВВЭР-1, направен в края на 1955 година имаше редица нетрадиционни, но прогресивни решения. Някои от основните технически решения станаха традиционни за всички следващи поколения отечествени ВВЭР.

Разработеният ескизен проект на първия ВВЭР даде основание за Постановление на правителството от 8 август 1955 година, според което на ОКБ “ГИДРОПРЕСС” се възлага разработването на проектите за реактора и парогенераторите на ВВЭР-1, а на завода “Орджоникидзе” в Подолск – производството им.

Строителството на I на НВАЕЦ, включително и монтажа на основното оборудване, започна през 1959 година от организациите на Министерството на енергетиката и електрификацията на страната и беше завършено през 1963 година.

ОКБ „Гидропресс“, като разработчик на основното оборудване на реакторната установка пое функциите на водеща наладъчна организация по първи контур. Сложността на поставената пред ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ се определяше не само от спецификата на наладката на първата в страната голяма АЕЦ, но и отсъствието на опит в пусково-наладъчните работи на обикновените електроцентрали. Затова, в периода 1960-1963 година в ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ беше извършена голяма и сложна работа по подготовка на кадрите и техническата документация, включително подготовката на специална група от наладъчен персонал, преминал стаж на действащите реакторни установки и участващ в изпитанията на оборудването в заводите производители на оборудването.

Всички дейности по монтажа, наладката и пускането на първите блокове се извършваха в тясно взаимодействие с АЭП, ИАЭ им. Курчатова, ОКБ „ГИДРОПРЕСС“, „Ижорский завод“, „Уралмаш“, НИКИМТ, ЦНИИ КМ „Прометей“, ЦНИИТМАШ и с други организации.

На 30 септември 1964 година първи блок на НВАЕЦ е вклюен в паралел с енергийната система, а на 27 декември 1964 годин централата е излязла на номинална мощност.

“Атомът стана работник, а не войник” именно такъв транспарант беше поставен на лицевата стена на зданието на първи блок на Нововоронежската АЕЦ. Това беше много символично, защото блокът от 210 MW с ВВЭР-1 беше най-мощният в това време с енергиен ядрен реактор в света.

За специалистите от ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ непосредственото участие в дейностите по монтажа, наладката и пуска на водещите блокове беше неоценим опит за повишаване на квалификацията и придобиване на знания и способстваше за успешното изпълнение на новите задачи.

Огромният опит, получен при експлоатацията на НВАЕЦ, позволи на специалистите и работниците от централата да участват в пускането на други АЕЦ, предавайки опита си на специалистите от ГДР, България, Финландия, Чехия, Словакия, Украйна и други държави, където са построени блокове с ВВЭР.

Специално трябва да отбележим уникалността на площадката на НВАЕЦ, която е единствената площадка, където са съоръжени, работили са и работят всички първи модификации на ВВЭР (ВВЭР-1 – 1 блок, ВВЭР-3М – 2 блок, ВВЭР-440 – 3, 4 блок, ВВЭР-1000 – 5 блок), проектирани от ОКБ „ГИДРОПРЕСС“. Съвместната работа продължава и сега. Напредва строежът и се готвят за пуск енергоблоковете от втория етап на Нововоронежската АЕЦ с реакторни установки ВВЭР-1200.

АЕЦ днес, както и преди 50 години си остава в авангарда по реализиране на нови проекти.

Желаем на колектива успешно завършване на съоръжаването на новите блокове и надеждна експлоатация на НВАЕЦ.

Източник: http://www.gidropress.podolsk.ru/ru/presscenter/news.php?news_cid=61&news_id=482

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари