ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Задълженията на НЕК към големите ВЕИ централи са над 365 млн. лева

19.07.2014

Компанията дължи 888 млн. лева на кондензационните централи и на когенерациите. За инвестиционните си проекти дружеството е дало 980 млн. лева сосбтвени средства

Благодарение на предприетите мерки на правителството и на ДКЕВР загубата на НЕК бе намалена от прогнозираните 334 млн. лева на 142 млн. лева, съобщиха днес от министерството на икономиката и енергетиката. Основната причина за това „подобрено“ финансово състояние е увеличената на няколко пъти цена на енергията за регулирания пазар, допълват оттам. През последните две години обаче увеличение на цената на НЕК бе направено за сметка на останалите компании по веригата, които изпитва все по-големи затруднения да поддържат мрежата в добро състояние. Причината за това е орязаните от ДКЕВР инвестиции и липсата на достатъчно средства, които да остават за тях.

През последната година цената на електроенергията на НЕК за продажба на регулирания пазар се увеличи от 78.47 лв./МВтч на 110,58 лв./МВтч, сочат последните данни на ДКЕВР. Увеличението на цената на НЕК само за последната година е с невероятните за време на криза 41%. Въпреки това то може да се окаже, че не е достатъчно и да има ново поскъпване на тока от 1 октомври.

Както се вижда от финансовите показатели, цената, на която НЕК продава електроенергията си на регулирания пазар, успява да компенсира частично разходите на компанията по дългосрочните договори с ВЕИ производителите и ТЕЦ „AES Марица изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, добавят от МИЕ.

Основно задълженията на НЕК в момента са натрупани заради въвеждането в експлоатация през периода 2009 г. – 2012 г. на близо 80% от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната. Средната преференциална цена на ВЕИ производителите е 3 пъти по-висока от цената, по която НЕК продава енергия на регулирания пазар. Така разходите на Обществения доставчик за закупена електроенергия от производители от възобновяеми източници, присъединени високо напрежение се  увеличват. Разходите през 2009 г. са били 59 млн.лв., а за 2013 г. достигат 365 млн.лв. През 2013 г. задълженията на НЕК към доставчици на електрическа енергия от ВЕИ нарастват съответно с 373%.

Прогресивното увеличаване на задълженията на НЕК към топлоелектрически и топлофикационни централи с близо 471 млн. лева също оказаха влияние върху финансовите отчети на НЕК, допълват от МИЕ. Само задълженията към „AES Марица изток 1“ и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД представляват над 60% от натрупаните задължения към 31.12.2013 г. за доставка на електрическа енергия и предоставяне на разполагаемост. Задълженията на НЕК към кондензационните и централите с високоефективно комбинирано производство са на стойност 888 млн.лв. Само разходите на ТЕЦ „AES Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са за 424 млн. лв. или 48 %. НЕК обаче е и акционер с ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ като притежава 27-процентен дял в централата.

Други причини, довели до влошаването на финансовото състояние на НЕК и допринесли за натрупването на гореописаните задължения са: невъзстановените разходи, основно за ПАВЕЦ „Чаира“ при работа в помпен режим – общо около 429 млн. лв.

Компанията има и инвестиционните разходи, свързани с изграждането на енергийни проекти. Разходите по тях са за 980 млн. лв. собствено финансиране. В тази сума вероятно са включени дадените средства за строителството на хидровъзел „Цанков камък“ и на АЕЦ „Белене“.

При прилагане на компенсаторния механизъм за регулаторния период юли 2012 г. – юни 2013 г., остават недокомпенсирани разходи в размер на 453 млн.лв. за обществен доставчик и крайните снабдители, по данни на ДКЕВР. От средата на 2013 г. започна и удържането на средства от крайните снабдители по методиката за компенсиране разходите произтичащи от наложени задължения към обществото, като след нейната отмяна през ноември 2013., общата стойност на удържаните средства възлиза на близо 400 млн.лв. Това според МИЕ също се отразява на паричния поток на НЕК, въпреки че парите компанията трябва да ги върне обратно на ВЕИ производителите.

Въпреки това, благодарение на предприетите мерки в сектор енергетика, НЕК успя да погаси свои кредити за 630 млн. лева към търговски банки и те сега са намалели до 287 млн. лева. С промените в Закона зa енергетика се предотврати възможността централи с комбиниран цикъл на производство да продават на НЕК ЕАД скъпа енергия и да се снабдяват с енергия за собствена консумация с по-евтина от пазара. Ефектът от това се получи още в първите месеци след приемането на закона, които във финансово изражение за НЕК е около 60 млн. лева на годишна база.

Източник: http://3e-news.net/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19