ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Какъв ТГ му трябва на АЕЦ “Козлодуй”?

18.01.2012

   Какъв ТГ му трябва на АЕЦ “Козлодуй” след повишаване на топлинната мощност на 104%?

   Отговорът на този въпрос не е елементарен и затова ще се опитам първо да Ви запозная накратко с някои принципни положения.

     Видове турбогенератори (ТГ) за енергоблокове на АЕЦ с реактор ВВЕР-1000/В320

Във времето на СССР, когато са построени по-голяма част от АЕЦ с ВВЕР-1000, машинните зали са били оборудвани с два вида турбини и турбогенератори.

  1. Комплект: турбина К-1000-60/1500, производство на “Турбоатом” – Харьков, Украина и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ, производство на завод “Электросила”, Русия.
  2. Комплект: турбина К-1000-60/3000, производство на “Силовые машины” и турбогенератор ТВВ-1000-2, производство на завод “Электросила”, Русия.

   Някои основни характеристики на турбогенераторите

  1. Класификация в зависимост от охлаждането:

ТВВ  – турбогенератори с водородно-водно охлаждане, предназначени за директно куплиране с паротурбинни установки на топлинни и атомни електроцентали. В серията има две разновидности според оборотите: на 3000 об/мин и мощност от 160 до 1200 MW; на 1500 об/мин и мощност 1000 MW.

   Тези ТГ имат непосредствено охлаждане на намотките на статора с дестилирана вода, непосредствено форсирано охлаждане на намотките на ротора с водород, на външната повърхност на ротора и ламелите на статора  с водород.

 - ТЗВ – турбогенератори с непосредствено водно охлаждане на намотките на ротора и статора с вода, с косвено водно охлаждане на активната част на ламелите на статора, а вътрешното пространство е запълнено с въздух  с подналягане, близко до атмосферното.

   Тази конструкция е взривно и пожарно безопасна, като не изисква оборудване за пожарогасене.

   Този тип ТГ притежават най-големи надеждност, маневреност и възможност за претоварване вследствие на ниските нива на нагряване и вибрации, отсъствие на маслени уплътнения на вала, вентилатори и вградени в статора газоохладители.

Основни технически параметри:

-  Турбогенератори серия ТВВ

-   Турбогенератори серия ТЗВ

   Какъв турбогенератор е необходим за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”?

 1. С каква мощност? Според информацията от централата в СМИ, мощността на ТГ трябва да бъде 1100 MW. Нямам достъп до разчетите на специалистите от централата, но съм виждал, че някой от руските блокове след увеличаването на топлинната мощност до 104% работят продължително време с електрическа мощност 1080-1090 MW.

2. Какъв тип? ТВВ – той е предопределен от наличното оборудване в машинна зала и опита на персонала от многогодишната експлоатация.

3. Какъв модел? Модернизиран ТВВ-1000-4УЗ с увеличена номинална мощност до 1100 MW, подобрена изолация и др. “Электосила” има нова разработка на ТЗВ с мощност 1100 MW, но той е на 3000 об/мин и по никакъв начин не може да работи с останалото оборудване.

    Преди да се започне процедура по сключване на договор за  производство и доставка на нов турбогенератор трябва да се изяснят, осмислят и анализират минимум следните въпроси:

- Заявената мощност от 1100 MW пълна или активна е?;

- Каква е максималната околна температура за непрекъсната работа на ТГ на номинална мощност 1100 MW? – значителна част от топлината се излъчва чрез корпуса;

- Каква е допустимата максимална температура на входа на охлаждащите дестилат и водород? – има съмнение, че ако е под 38-40 оС ще има проблеми с работата на номинална мощност през лятото;

- Какъв клас е изолацията по топлоустойчивост (клас, оС)?;

- Каква е работната температура на намотките (клас, оС)?;

- Има ли изменение на P-Q диаграмата в сравнение с тази на съществуващия ТГ?;

- Има ли възли и агрегати свързани с нормалното функциониране на ТГ, които задължително трябва да се сменят или модернизират? Има голяма вероятност за проблеми със старите възбудители и др.;

- За колко време може да бъде произведен един  ТГ след сключване на договора?;

- Има ли действащ, референтен, ТГ? – за референции може да се говори след минимум една година експлоатация на номинална мощност;

- Какви ресурси от време трябва да се осигурят за демонтаж, монтаж,  наладка, изпитания и въвеждане в експлоатация?;

- Какъв е гаранционния срок след въвеждането в експлоатация?;

- Каква финансова компенсация се предвижда за сметка на непроизведена електроенергия вследствие на скрити дефекти или не достигане на проектните параметри?;

- Може ли да се модернизира демонтираният ТГ до състоянието и параметрите на новодоставения? За колко време и какви са финансовите разходи за това в сравнение с доставката на нов? – идеята е същият да се монтира на другия енергоблок;

- Оставащият след последната замяна ТГ, ако не бъде модернизиран, консервиран и оставен в резерв (на склад), може ли да бъде изкупен обратно и за какви пари?;

- За колко време ще се възстановят направените разходи?

Всичко това има смисъл, ако се реши кардиналният въпрос:

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА БЛОКОВЕ 5 И 6 В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Красимир Христов

AtomInfo.bg

Tags: , ,

One Response to Какъв ТГ му трябва на АЕЦ “Козлодуй”?

  1. AZ on 19.01.2012 at 20:51

    :) :) :) как какъв бе баче? един червен и един син! :) от хубавите :) :) :)

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари