ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Moody’s Investors Service присвои на ОАО «Атомэнергопром» кредитен рейтинг «Ваа2», прогноза – “Стабилен”

03.08.2013

 На 2 август 2013 година международната рейтингова агенция Moody’s Investors Service присвои дългосрочнен рейтинг по международната скала ниво «Ваа2» на руският държавен холдинг Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»), консолидиращ гражданските активи на руската ядрена промишленост. Прогнозата е “Стабилен”. Освен това, на Атомэнергопром е даден рейтинг «Aaa.ru» по националната скала. ОАО «Атомэнергопром» е в състава на Държавната корпорация “Росатом”.

Според Moody’s Investors Service, факторите, които положително влияят на нивото на рейтинга, са мащабната държавна подкрепа на програмите за развитие на отрасъла и тясната връзка с Правителството на РФ, която е обоснована от стратегическата важност на Атомэнергопром за руската икономика, а също така устойчивият интегриран бизнес модел на компанията, осигуряващ пълен цикъл на производството в ядрената сфера – от добиването на уран и производството на гориво до строителството на АЕЦ и производството на електроенергия.

В прес-съобщението на рейтинговата агенция се отбелязва, че компанията е единственият оператор на АЕЦ в Русия, имащ относително ниска оперативна издръжка и висок показател на коефициента на използване на инсталираните мощности (КИИМ), и заема лидерски позиции във всички сегменти по ядрената верига на световните ядрени пазари. Moody’s Investors Service също подчертава стратегическият характер на сътрудничеството на ОАО «Атомэнергопром» с държавните банки.

Същевременно, според мнението на рейтинговата агенция, влиянието на горните позитивни тенденции се сдържа от редица фактори, обусловени, преди всичко, от развиваната от корпоративната структура на компанията; мащабната инвестиционна програма, поставяща Атомэнергопром в зависимост от достъпа до външни източници на финансиране, и оперативните рискове, свързани с дейността на компанията.

Първият заместник на генералния директор на Държавната корпорация «Росатом» Николай Соломон отбеляза: “Получаването на рейтинга «Ваа2» от Атомэнергопром е един от етапите на нашата работа за повишаване на ефективността и прозрачността на гражданския сектор от ядрената енергетика на Русия. Постигнатото високо ниво на кредитния рейтинг ни позволява да си осигурим обективно възприемане както от руските, така и от чуждите инвеститори на предприятията от ядрения енергиен комплекс и разширяване на състава на използваните инструменти за финансиране”.

По-рано на Атомэнергопром беше присвоен дългосрочен кредитен рейтинг Standard & Poor’s по международната скала на суверенно ниво «ВВВ», с прогноза “Стабилно”.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари