ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Министър Стойнев – Доклад за състоянието на енергетиката в Република България

03.08.2013

 

 Близо 80% от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната са въведени в експлоатация в периода 2009 – 2012 г. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на представянето на Доклад за състоянието на енергетиката в Република България.

Според данните на документа производството на електроенергия от възобновяеми източнции през първото тримесечие на 2013 г. се е увеличило с 51.2% спрямо същия период на 2012 г. За периода 2009-2012 г. към електроенергийната система на страната са присъединени общо 1 563 MW централи, използващи възобновяема енергия, като от тях вятърни централи с мощност 340 MW и фотоволтаици с мощност 970 MW, обяви Стойнев и допълни, че България почти е изпълнила изискването към 2020 г. да гарантира 16% дял на ВЕИ от общото производство. Към настоящия момент то е близо 15%.

Една от тревожните тенденции в електроенергийната система на страната е намаленият търговски износ на електричество. За първото тримесечие на 2013 г. той е с 32% по-малко спрямо същия период на 2012 г. Въпреки, че НЕК притежава лиценз за търговия, директният износ на ел. енергия от нея е намалял със 70% ако се сравнят полугодията на 2013 г. и на 2011 г. Загубата на компанията за 2012 г. възлиза на 100 млн. лв., а разходите по проекта „Белене“ са 385 млн. лв. от 2009 г. до юни 2013 г. С решение на НС от 29 март 2012 г. е прекратено изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“, но въпреки това плащанията са продължили.

Данните на Доклада за състоянието на енергетиката сочат още, че за периода 2009 – юни 2013 г. задълженията на дружествата в групата на Българския енергиен холдинг са нараснали в размер на 1 494 млрд. лв. Освен това не са изпълнявани ремонтните и инвестиционните програми на дружествата, което е предпоставка за намаляване на експлоатационната сигурност, заяви Стойнев. През 2009 и 2010 г. изпълнението на инвестиционната програма на дружествата в системата на БЕХ е над 80%, а на ремонтната дори над 100%, каза министър Стойнев. В следващите две години резултатите се влошават и изпълнението достига 38% в някои от компаниите.

Министър Стойнев обяви, че поради тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД, газовото хранилище „Чирен“ е било празно към 30 юни 2013 г. и това не е позволявало обезпечаването на следващия отоплителен сезон. Той подчерта, че благодарение на предприетите от ръководството на Българския енергиен холдинг действия от началото на месец юли е започнал процес по нагнетяване на природен газ в хранилището.

По думите на министър Стойнев процесът по отделяне на Електроенергийния системен оператор от Националната електрическа компания е забавен повече от две години, спрямо определения от Европейската комисия – март 2011 г. Въпреки, че акциите на ЕСО са прехвърлени на БЕХ, отделянето на електропреносната мрежа е все още в начален етап.

Стойнев припомни, че с последните изменения на Закона за енергетиката от 05.07.2013 г. се въведе нов модел на ценообразуване, който отговаря на очакванията на клиентите за по-прозрачно, точно и обективно ценообразуване в сектора. Променен бе механизмът за закупуване на студен резерв и разполагаемост и въвеждане на пазарен принцип за осигуряването им. Износът на електроенергия беше освободен от добавките в цената за пренос на енергията (за зелена и кафява енергия, и за невъзстановяеми разходи). Въведе се възможност за балансиране на системата чрез ограничаване на производството на електроенергия при наличие на свръхпроизводство. Направена беше промяна в механизма за изкупуване на енергия от ВЕИ и на компенсиране на разходите, свързани с това изкупуване. Ограничи се обема на изкупуваната по преференциални цени електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.

Благодарение на новия модел на ценообразуване на електроенергията за първи път се постигна намаляване на цената на ел. енергията както за битовите, така и за стопанските потребители, припомни Стойнев. Той подчерта, че в момента се натоварват всички мощности в енергийната система и се гарантира работата на миньорите.

http://www.mi.government.bg/bg/news/blizo-80-ot-vei-centralite-sa-vavedeni-v-eksploataciya-v-perioda-2009-2012-g-1289.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19