ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Свърхтънките слънчеви елементи от графен ще станат в пъти по-ефективни

07.07.2013

 

Фотогалванични елементи, дебелината на които се измерва в атоми, ще произвеждат стотици пъти повече енергия на единица маса, отколкото традиционните слънчеви елементи.

 

 

Усъвършенстването на технологиите за производства на слънчеви елементи в последно време е насочено към повишаване на ефективността на преобразуване и намаляване на производствените разходи.

Група изследователи от Масачузетския технологичен институт в работата, публикувана неотдавна в списание Nano Letters, предложи ново направление в развитието на слънчевата енергетика – преминаване към производството на свръх-тънки и свръх-леки слънчеви елементи от едно-атомни слоеве от графен и дисулфид на молибдена.

Ефективността на преобразуването на слънчевата енергия от дву-слойните ще бъде само 1-2%, но като се увеличи броят на слоевете, може да се повиши ефеквността до стойности, сравними с ефективността на традиционните слънчеви елементи (15-20%). Сумарната дебелина на слоевете, която е от порядъка на нанометри, все пак ще бъде стотици хиляди пъти по-малка от дебелината на традиционния силициев елемент.

Използването на свърх-леките силициеви слънчеви панели има огромен потенциал за задачи, при които теглото се оказва решаващ фактор – авиация, космонавтика, електрификация на отдалечени райони в развиващите се страни с високи транспортни разходи.

Малкото тегло улеснява не само транспортирането на панелите. Около 50% от стойността на съвременните слънчеви енергийни системи е за смстка на опорните елементи, монтажа, опроводяването и системите за контрол и управление – загуби, които могат да бъдат съществено намалени при използването на леки панели.

Дълговременната стабилност и устойчивост към въздействието на влагата и ултравиолетовите лъчи на материалите за свръх-тънките елементи позволява да се премахне слоя от тежкото и скъпо стъкло, което се използва за защита на традиционните слънчеви елементи от външни въздействия.

Всички тези материали са съществено по-евтини, в сравнение с качествено очистеният силиций, а количеството им, необходимо за производството на слънчевите елементи – буквално микроскопично.

Технологията на широко-мащабното производство на дисулфид на молибдена засега не съществува, не се извършват интензивни изследвания. Авторите на разработката, признавайки важността на проблема за производството на този материал, го считат за решим.

Източник: http://publicatom.ru/blog/ecoblog/5720.html

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари