ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй“ – Затваряне на бързодействащ отсичащ клапан на паропровод и автоматично изключване на една главна циркулационна помпа

12.02.2013

Ядрено съоръжение: 6ти блок на АЕЦ Козлодуй

Дата:09.02.2013

Час:14:03

Наименование на събитието: Затваряне на бързодействащ отсичащ клапан на паропровод и автоматично изключване на една главна циркулационна помпа

Кратко описание:

На 09.02.2013 г. блок 6 на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД работи на номинални параметри. Във връзка със събитието от 31.01.2013 се извършва подмяна на електронните блокове за управление на изпълнителни механизми. По време на подмяната на един от блоковете, разположеният в съседство блок генерира сигнал за отваряне на клапан управляващ бързодействащ отсичащ клапан (БЗОК) на паропровода на един от парогенераторите. Това води до затвярянето на БЗОК и последващо изключване на главна циркулационна помпа, което предизвиква автоматично намаляване на мощността на блока до 67% от номиналната.

Установено е, че блокът за управление, генерирал сигнала предизвикал затварянето на БЗОК, е с монтажен дефект. Блокът е подменен.

В 17:49 главната циркулационна помпа успешно е включена в работа и е започнато повишаване на мощността на блока. На 11.02.2013 г. в 03:50 ч. е достигната номинална мощност.

Назначена е комисия за анализ на събитието в АЕЦ Козлодуй.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Източник:

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари