ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Подробният устройствен план на площадка „Радиана“ – окончателно одобрен

12.02.2013
Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на площадка „Радиана“ за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) бе окончателно одобрен със Заповед на Добромир Симидчиев, зам.-министър на Министерството на благоустройството и регионалното развитие. За финала на процедурата официално бе уведомен изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” – Дилян Петров.

 

        Законовата процедура за одобрение на ПУП – ПРЗ е сложна, свързана с много време и с комуникация с многобройни институции. Процесът продължи повече от 2 години и за ПУП – ПРЗ дадоха свои становища и препоръки над 15 различни държавни ведомства, агенции, общински институции и организации от комуналния сектор. През месец април м. г. бе проведено и обществено обсъждане в Община Козлодуй, според изискванията на законодателството.

 

        Одобрението на ПУП – ПРЗ е ключов момент за хода на проекта за изграждане на НХРАО, което трябва да влезе в експлоатация през 2015 г., както е заложено в Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и в Решение на Министерския съвет № 683 от 25.07.2005 г. Успешно завършената процедура е предпоставка Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” да получи разрешение за строеж на Националното хранилище. На този етап Предприятието напълно постига сроковете, заложени в предварителния график на дейностите за изграждането на НХРАО.

 

Успоредно със законовите процедури по одобрение на ПУП – ПРЗ през есента на 2012 г. бяха проведени дейности по разчистване на площадка „Радиaна”.

 

 

 

 

Бяха очертани просеки за оформяне на подходи по главната ос на модулите на бъдещото съоръжениe, проведоха се изследвания за прецизно определяне на котата на залягане на плиоценските седименти и се провеждат планирани мероприятия от предексплоатационния мониторинг.

С въвеждането в експлоатация на НХРАО ще бъде завършен цикълът на управление на радиоактивните отпадъцив България,като се осигурява тяхното безопасно и трайно изолиране от околната среда и човека. Националното хранилище е и съществен фактор за успешно изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности в атомната електроцентрала „Козлодуй”.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари