ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Висшият инженерен персонал в ДП РАО с удостоверения от АЯР

29.09.2012

Днес, 29 септември 2012 г., в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), град София, се състоя изпитна сесия за главните инженери на специализираните поделения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и за ръководителите на секторите „Контрол и анализ на безопасността”. Изпитът премина успешно и за петимата експерти, на които официално бяха връчени Удостоверения за правоспособност в сферата на управление на радиоактивните отпадъци (РАО). АЯР издава такива документи за първи път и нововъведената практика е в изпълнение на нормативните изисквания (Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия).

Изпитният конспект е включвал около 30 пространни теми, експертите от ДП РАО е трябвало да покажат задълбочени познания в областта на: радиационната защита; безопасното управление на РАО; принципите на преработка, опаковане и съхранение;  нормативната уредба и др.

Изпитната комисия е била оглавена от зам.-председателя на АЯР – инж. Борислав Станимиров, а в състава й са били включени всички директори на дирекции в Агенцията, както и ръководителите на отделите по извеждане от експлоатация и РАО и по обучение и квалификация на кадрите. „Изпитът премина спокойно, комисията беше много добронамерена и даде възможност на колегите да изложат в детайли познанията си”, коментира Майя Матеева, директор на дирекция „Безопасност и качество” в ДП РАО, която е била свидетел на процедурата.

Tags: , ,

One Response to Висшият инженерен персонал в ДП РАО с удостоверения от АЯР

  1. Иван Русков on 03.10.2012 at 7:43

    НЕ ИЗПИТИ СА НУЖНИ А ОБУЧЕНИЕ-ТРЕНИРОВКИ-ТРЕНИРОВКИ-ОБУЧЕНИЕ…..и КОНТРОЛ НЕ НА ЗНАНИЯТА, А НА УМЕНИЯТА!!!!

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари