ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


На Балаковската АЕЦ завършиха експлоатационните изпитания на топлоотделящи елементи с РЕМИКС (REMIX) гориво

17.09.2021

 Топлоотделящи сборки (ТВС) за ВВЕР -1000, съдържащи експериментални горивни елементи с гориво REMIX, бяха експлоатирани в реактора на енергоблок № 3 на Балаковската АЕЦ в продължение на три горивни кампании – около 5 календарни години.
Изваждането им от реактора е станало като част от плановия превантивен ремонт (ППР) на енергоблока, който се извършва в атомната електроцентрала тези дни.

Предимства

REMIX-горивото е предназначено да намали консумацията на естествен уран в ядрената енергетика и да използва повторно компонентите на вече облъчено гориво.
Основното предимство на затворен ядрен горивен цикъл е възможността за използване на плутоний, образуван при облъчване на уран-238.

Експериментът

„Опитната промишлена експлоатация на иновативното гориво в АЕЦ Балаково беше успешна“, каза Юрий Рижков, заместник главен инженер по безопасност и надеждност. – Общо три топлотделящи сборки (ТВС) бяха заредени в реактора на енергиен блок № 3 заедно със стандартни ТВС, всеки от които, заедно със стандартни горивни елементи, съдържаше шест горивни елемента с гориво REMIX.
През всичките пет години на тестване нашите специалисти следяха неутронните и експлоатационни характеристики на експерименталните горивни касети – нямаше отклонения от нормалната работа, което потвърждава проектните свойства на новото ядрено гориво“.

След изваждането от реактора, ТВС с иновативно гориво бяха преместени в басейна за отработено гориво, за намаляване на активността и остатъчната топлина от горивото до допустимите стойности за транспортирането му.

През 2023 г. те ще бъдат изпратени в Изследователския институт за атомни реактори (Димитровград) за следреакторни изследвания.

Организация на производството

През 2021 г. Росатом създаде пилотно производство на пълномащабни ТВС с гориво REMIX в сътрудничество между ФГУП ГХК, където се произвеждат таблетки REMIX, и Сибирския химически комбинат (АД СКХ, предприятие на горивната компания на Росатом ТВЕЛ), на площадката на който се произвеждат топлоотделящи елементи и се сглобяват REMIX-ТВС.

Подробности

„Експерименталните ТВС с REMIX гориво в Сибирския химически комбинат се произвеждат по конструкцията на ТВС-2М – точно тази конструкция се използва в реакторите ВВЕР-1000 в Балаковската АЕЦ. Очакваме следващата стъпка в изпълнението на програмата за разработване и комерсиализация на руско уран-плутониево гориво за ВВЕР да бъде опитната експлоатация на няколко горивни касети с всички топлоотделящи елементи с REMIX с гориво“, отбеляза вицепрезидентът по научно-техническата дейност и качеството на „ТВЕЛ” АД Александър Угрюмов.

Необходимо е да се знае

REMIX-горивото (REMIX – regenerated mixture) е иновативна руска разработка за леко-водни топлинни реактори, които са в основата на съвременната ядрена енергетика.
Неговата горивна композиция се произвежда от смес от регенериран уран и плутоний, който се образува при преработката на отработено ядрено гориво, с добавяне на обогатен уран.

За разлика от ураново-плутониевото гориво за „бързи“ реактори (СНУП и MOX), горивото REMIX се характеризира с по-ниско съдържание на плутоний (до 5%). Неутронният му спектър не се различава от стандартното гориво с обогатен уран, така че поведението на горивото в ядрото на реактора и количеството плутоний, генериран от уран в резултат на облъчване, като цяло са идентични.

За операторите на АЕЦ това означава, че в бъдеще горивото REMIX може да бъде въведено без промени в конструкцията на реактора и допълнителни мерки за безопасност. Използването на такова гориво ще позволи многократно да се разшири ресурсната база на ядрената енергетика чрез затваряне на ядрения горивен цикъл, както и да се използва повторно облъченото гориво, вместо да се съхранява.

Стратегическата цел на бъдещото въвеждане на REMIX – гориво е да се затвори ядреният горивен цикъл с помощта на реактори на топлинни неутрони.

http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-218681

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари