ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Европейската комисия включи ядрената енергетика в официалния регистър на екологично чистите видове генерации

10.04.2021

Специализирана работна група на Европейската комисия стигна до заключението, че ядрената енергия не причинява значителна вреда на околната среда.
Екологичните активисти изобщо не харесаха това заключение, но за да го оспорят, ще трябва да опровергаят твърде много балансирани и обективни аргументи.

 

Сравнение на емисиите на парникови газове между различните методи за производство през целия им жизнен цикъл

Преди няколко години европейските страни уверено решиха да станат неутрални към въглерода до средата на 21 век, тоест да произвеждат толкова или по-малко парникови газове, отколкото природата и индустрията поглъщат на тяхна територия.

Не остава много време, поради което специализираните органи последователно оценяват екологичността на всички видове енергия. Последните в този списък бяха атомните електроцентрали – миналия март Групата на техническите експерти (TEG) не можа да даде еднозначно заключение и предложи да проучи въпроса по-подробно.

След една година работа специалисти от Съвместния изследователски център (JRC) изготвиха подробен доклад. Обемният документ (PDF) е достъпен на официалния уебсайт на Европейската комисия от няколко седмици, но както пише портала на World Nuclear News това не е окончателната версия, а „изтичане на информация“.
Трудно е да се потвърди или опровергае тази теза, в края на краищата връзката е директна, но не беше възможно да се намери придружаваща уеб страница или съобщение за пресата, посветени на нея в ресурса. Но независимо от състоянието на документа, той изглежда невероятно интересен и информативен.

От стотици научни проучвания, експертни доклади, публикации в търговски списания и други първоизточници JRC е направил няколко ключови констатации.
На първо място, по отношение на общото ниво на въздействие върху околната среда, ядрената енергетика е по-добра или сравнима с възобновяемите енергийни източници – водноелектрически централи, вятърни турбини и слънчеви панели.
Естествено беше оценен пълният цикъл на цялата индустрия, а не само производството на електроенергия: от добива и обогатяването на ядрено гориво, до изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, както и погребването на отпадъците.

Според изследователите на съвременното технологично ниво атомните електроцентрали или вече са станали достатъчно екологични, или могат лесно и относително евтино да бъдат модернизирани, така че вредата за околната среда да стане незначителна.
Докладът на JRC съдържа само две „точки за растеж“, които трябва да бъдат взети предвид при планирането на строителството и експлоатацията на атомните електроцентрали.

Първо, това е топлинното замърсяване на водоемите.
То трябва да се следи особено внимателно, охлаждащата система по време на строителството трябва да се изчислява така, че да се намали температурата на заустваната вода и да се задължи електроцентралата да не излиза извън строго определени граници.
И второ, нормативните документи.
Да, ядрената енергетика е може би най-“регулираната“ индустрия в света, но въпреки това е необходимо да се добавят елементи, свързани с околната среда, към тези разпоредби. Въпреки че всъщност повечето мерки, необходими за опазване на околната среда и ограниченията върху всички видове емисии, се прилагат отдавна (те са по-ниски, отколкото за ТЕЦ на газ и въглища).

И накрая, дори без обещаващи технологии за цялостна преработка на отпадъците, най-разпространените в момента методи – погребване на специални депа – отговарят на всички изисквания за екологична безопасност. В близко бъдеще те ще бъдат скрити по същия начин като излишния въглероден диоксид: дълбоко в твърди скали. И този метод, основан на много изследвания, е признат за надежден и безопасен в мащаб от хилядолетия.

Документът естествено предизвика диаметрално противоположна реакция от обществеността, която го забеляза. Foratom, европейска търговска организация, насърчаваща използването на ядрена енергия,  посрещна доклада с одобрение.
Но Грийнпийс, както съобщава The Irish Times, вече е заклеймил Европейската комисия като продажна и корумпирана организация. Твърдят, че ядреното лоби е платило за това изследване и неможе да му се вярва.

Независимо от това, което твърдят екоактивистите, докладът на JRC ще трябва да бъде подложен на независим партньорски преглед от няколко експертни групи.
Разбира се, очакват го някои корекции, но е трудно да си представим, че общите изводи ще се променят.
И в световен мащаб всъщност нищо няма да се промени – обществеността както се страхуваше от АЕЦ, така и ще се отнася изключително предпазливо към тях.

Следователно, въпреки опасенията на противниците на ядрената енергетика, признаването й като екологично чиста няма да доведе до презастрояването на Европа с реактори. Но АЕЦ все пак ще запазят своя дял в енергийната система.

Факт е, че изграждането на атомна електроцентрала е дългосрочен проект, който изисква големи инвестиции и е критично важен за енергийната независимост на много страни.
Следователно тяхното финансиране почти винаги или изцяло, или до голяма степен пада върху плещите на държавата. И без ясна класификация на видовете енергия според нивото на въздействие върху околната среда е невъзможно да се определи обхватът на възможните инвестиции в тях съгласно новите екологични планове на Европейския съюз.

Така че АЕЦ бяха класирани, както се оказа, наравно с вятърните турбини и слънчевите панели.

Източник: Naked Science

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари