ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Затварянето на АЕЦ в САЩ – доклад за последствията

21.01.2021

Социално-икономическите последици от затварянето на атомните електроцентрали в САЩ могат да бъдат „бързи, сериозни и дългосрочни“. Това се посочва в публикацията на „Nuclear Engineering International“ въз основа на доклад, изготвен от американската организация с нестопанска цел „Nuclear Decommiting Collaborative“, поръчана от Министерството на търговията на САЩ.

Експлоатацията на типична атомна електроцентрала носи поне 400 милиона долара годишно в региона, се казва в доклада. Затварянето на атомната електроцентрала ще лиши регионите от тези пари.
Разбира се, извеждането от експлоатация изисква пари. Според прогнозата на доклада извеждането от експлоатация на всички действащи ядрени енергийни блокове в САЩ ще струва около 100 милиарда долара и част от тези пари ще отидат в регионите по местоположение по един или друг начин.

Но като цяло окончателните спирания на блоковете нанасят „бързи и сериозни“ икономически удари по регионите.
Освен това службите на местното самоуправление, като училищата и службите за реагиране при извънредни ситуации, търпят значителни съкращения.

Като един от примерите докладът анализира състоянието на нещата след затварянето на атомната електроцентрала „Мейн Янки”. Това е единична PWR инсталация, която е била в търговска експлоатация от декември 1972 г. до август 1997 г.
По време на затварянето в централата работят над 500 души, като повечето от тях живеят в радиус от 20 мили. Данъците, платени от АЕЦ, покриват 90% от общинските разходи на съседния град Wiskasset (училища, пожарна и други обществени служби). Затварянето на централата постави града на ръба на колапса.

„Тези общности продължават да се сблъскват с реални загуби и непрекъснати трудности“, цитира вестникът Джим Хамилтън, основател и главен изпълнителен директор на „Nuclear Decommissioning Collaborative“.
Докато положението на тези общности получава все по-голямо внимание, планирането на тяхното икономическо развитие остава предизвикателство“, добави Хамилтън.

Докладът изброява някои от основните проблеми, които възпрепятстват социално-икономическото възстановяване на регионите на присъствие след затварянето на АЕЦ:
• ограничени ресурси за икономическо развитие (например, след като централата се затвори, може да няма достатъчно време, финанси и местен капацитет за планиране на икономическото възстановяване);
• стръмна крива на обучение (извеждането от експлоатация на ядрени блокове се разглежда всеки път като уникална работа – (ролите и отговорностите на заинтересованите страни на местно и държавно ниво са неясни, а възможностите и ресурсите за значимо участие на общността са ограничени); така в текста: steep learning curve (стръмна крива на обучение) – Това е утвърден неточен израз, който означава, че са необходими много предварителни опити и усилия, за да може да се използва печалбата от натрупания опит;
• липса на пълно разбиране на социално-икономическото въздействие на действаща АЕЦ (в резултат на това много от социално-икономическите последици от спирането на АЕЦ могат да бъдат неочаквани);
• дългосрочно присъствие на ОЯГ на площадката на затворената централа, което пречи на икономическото развитие на региона;
• липса на координирана федерална структура, занимаваща се с проблемите на социално-икономическите последици от затварянето на АЕЦ.

Изводите, направени в доклада, имат доста общ характер – да се повиши степента на съгласуваност и координация на усилията, да се идентифицират бариерите пред възстановяването, да се създаде национална мрежа на регионите, в които има АЕЦ, които трябва да бъдат затворени и т.н.

Подробности на: https://www.neimagazine.com/features/featurethe-social-costs-of-nuclear-power-plant-closure-8452769/

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари