ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


«ТВЭЛ» ще въведе ново ядрено гориво и удължен горивен цикъл в индийската АЕЦ Куданкулам

10.12.2020

„Всичко, което предлагаме на нашите индийски клиенти, е насочено към получаване на икономически ползи от работата на АЕЦ.
Ефектът се постига чрез увеличаване на масата на урана в горивото ТВС-2М, намаляване на количеството отработено ядрено гориво и увеличаване на продължителността на горивната кампания от три години на четири години и половина “, каза Наталия Никипелова, президент на АО «ТВЭЛ».

АО «ТВЭЛ».и Индийската корпорация за ядрена енергия (Nuclear Power Corporation of India Limited; NPCIL) подписаха допълнително споразумение към договора за доставка на ядрено гориво, насочено към изпълнението на интегриран инженерен проект: прехвърляне на два работещи енергийни блока на АЕЦ Куданкулам с реактори ВВЭР-1000 на ново гориво ТВС-2М, както и увеличаване на горивния цикъл от 12 на 18 месеца.

Изпълнението на проекта включва изготвяне на техническа документация за обосноваването и лицензирането на новото гориво от индийския регулатор AERB (Atomic Energy Regulatory Board – Атомна енергийна регулаторна комисия), преразглеждане на програмното осигуряване за извършване на неутронно-физични разчети, модернизация на системата за вътрешнореакторен контрол (включително доставка на оборудването СВРД – сборки – вътрешнореакторни детектори), настройка на системата за управление на оборудването за зареждане с гориво и обучение на персонала на централата.

В сравнение с горивото УТВС, което в момента се доставя в АЕЦ „Куданкулам”, горивните сборки (касети) ТВС-2M имат редица предимства, които ги правят по-надеждни и рентабилни.
Първо, това е здравината на конструкцията: благодарение на заварения скелет, горивните касети в активната зона на реактора запазват своята геометрия, разположението на дистанциращите решетки предпазва облицовките на топлоотделящите елементи от фреттинг-износване, предотвратявайки разхерметизирането им, а допълнителната дистанцираща решетка прави горивните сборки по-устойчиви на вибрации.
На второ място, увеличената ураноемкост: една горивна касета ТВС-2M съдържа 7,6% повече гориво в сравнение с УТВС.

По-рано АО «ТВЭЛ» успешно реализира подобни проекти за подмяна на горивото УТВС с ТВС-2M с удължаване на горивния цикъл от 12 на 18 месеца в АЕЦ «Тянван» в Китай.

За справка

Горивната компания на „Росатом” «ТВЭЛ» включва предприятия за производство на ядрено гориво, конверсия и обогатяване на уран, производство на стабилни изотопи, производство на газови центрофуги, както и научноизследователски и развойни организации.
Тя е единственият доставчик на ядрено гориво за руските атомни електроцентрали.
«ТВЭЛ» доставя ядрено гориво за 73 енергийни реактора в 13 страни по света, изследователски реактори в десет страни по света, както и транспортни реактори на руския ядрен флот. Всеки шести енергиен реактор в света работи с гориво, произведено от TVEL. www.tvel.ru

АЕЦ „Куданкулам” в щат Тамил Наду – южна Индия предвижда изграждането на 6 енергийни блока с реактори ВВЭР -1000 с инсталирана мощност 6000 MW. Първият етап, включващ енергоблокове №1 и №2, е въведен в експлоатация съответно през 2013 г. и 2017 г. Енергийни блокове No 3.4 и No 5.6 са вторият и третият етап на АЕЦ Куданкулам. В момента върви изграждането на енергоблокове No3 и No4 и тече подготовка за изграждане на енергоблокове No5 и No6.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-206769

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари