ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


«Энергоатом» разработи алгоритъм за работа на енергоблок № 2 на Хмелницката АЕЦ в режим на денонощно регулиране на мощността

05.11.2020

НАЭК «Энергоатом» планира да проведе втория етап на пробна експлоатация на енергоблок № 2 на ХАЕЦ в режим на денонощно (суточное) регулиране на мощността (СРМ) от април до септември 2021 година.

Режимът на денонощно регулиране на мощността ще позволи на Энергоатом да увеличи ефективността на АЕЦ, като намали обема на доставките на електроенергия към единната енергийна система на Украйна в часовете на нейното минимално потребление.
По този начин отрицателното въздействие на балансовите ограничения на енергийната система върху работата на енергийните блокове на АЕЦ ще бъде сведено до минимум.

През 2015 г. компанията успешно завърши първия етап на пробна експлоатация на енергоблок № 2 на ХАЕЦ в режим СРМ.
По време на 10-та горивна кампания, от 21 април до 11 май 2015 г., бяха изпълнени 21 цикъла на промяна на мощността на реакторната установка, а резултатите от пробната експлоатация бяха съгласувани с ядрения регулатор.

Вторият етап на пробна експлоатация трябваше да бъде извършен през 2017 г., но поради необходимостта от разрешаване на някои технически проблеми работата беше спряна.
Ситуацията, която се разви в обединената енергийна система на Украйна през 2019-2020 г. (нарастване на капацитета на възобновяемите енергийни източници, балансови ограничения и др.) принуди компанията да се върне към въпроса за провеждането на втория етап на пробна експлоатация на енергоблока №2 на ХАЕЦ в режим на денонощно регулиране на мощността.

Ръководството на Энергоатом одобри „График за изпълнение на мерките за обосноваване и пускане в експлоатация на режима за денонощно (ежедневно) регулиране на мощността в блокове No 2 на ХАЕЦ и No 4 на Ровненската АЕЦ, според който вторият етап от прилагането на СРМ ще се проведе от април до септември 2021 година.

За справка

Специалистите на НАЭК «Энергоатом» са разработили алгоритъм за работа на енергоблок ВВЭР-1000 в режим на ежедневно регулиране на мощността. Алгоритъмът предвижда работата на блока с промяна на електрическата мощност в диапазона 100-75-100% от номиналната мощност, със скоростта на промяна на мощността на реакторната централа, установена от технологичния регламент за безопасна експлоатация (ТРБЭ).
Работата на енергоблока при ниво на мощност 75% от номиналната се очаква за 6-12 часа.
В същото време се осигурява строг контрол за спазване на параметрите на работата на енергийния блок в съответствие с изискванията на нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност.

Техническото решение за пробна експлоатация и програмата за пробна експлоатация в режим СРМ, както и докладът за резултатите от него, се разглеждат от Държавната инспекция по ядрено регулиране – ГИЯРУ, която ги координира въз основа на заключенията на държавната експертиза по ядрена и радиационна безопасност.

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-205214

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари