ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Отворено Писмо – Меморандум до МС

04.11.2020

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕНЕРГИЙНАТА КОМИСИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО – МЕМОРАНДУМ

Ядрената индустрия в България има решаващо значение за постигането на екологично чиста икономика и значимо място в бъдещия енергиен микс на страната.

В условията на всекидневни предизвикателства пред енергийното осигуряване на страната, изискванията за краткосрочно постигане на нисковъглеродна икономика и очакванията на бъдещото поколение за живот на чиста планета, атомната енергетика е тази, която дава и може да даде решение и сигурност – както за преодоляването на проблемите, свързани с климатичните промени, така и за постигането на благородните цели, заложени в стратегията на Европейския съюз.

Ядрената енергетика е безвъглеродна енергетика, която по никакъв начин не замърсява атмосферата. Тя осигурява стабилно и непрекъснато  производство на електроенергия. Индустрията осигурява работни места и растеж за много области от икономиката на страната. Освен гарант за балансирана електроенергийна система и непрекъсваемо производство на достъпна и чиста електроенергия, атомната енергия има важна роля и принос в области като медицината, селското стопанство и промишлеността, а атомните централи могат да се превърнат и в площадки за производство на горивото на бъдещето – водорода.

Атомната енергетика по традиция е позитивно възприемана и подкрепяна от българското общество.  Повече от половината от българите са за развитието на атомната енергетика в Европа и у нас. Това потвърждават резултатите от национално представително проучване, осъществено през август тази година от социологическа агенция ТРЕНД.  58% от анкетираните са на мнение, че е необходимо да се развива атомна енергетика, включително в България.  Половината от анкетираните (50%) са съгласни с твърдението, че атомната енергетика е безопасна за здравето на хората при спазване на утвърдените стандарти за безопасност, като едва 22 на сто от участниците в проучването не са съгласни с това твърдение. Над три четвърти от анкетираните са съгласни с твърдението, че атомната енергетика създава нови работни места и подпомага местното и национално икономическо развитие на държавата. Близо две трети подкрепят твърдението, че атомната енергетика дава тласък в развитието на високите технологии.

Нашата позиция, защитавана и от цялата ядрена общност в България, както и от големите индустриални консуматори на електрическа енергия, е че атомната енергетика има място в нисковъглеродния енергиен микс от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия. Това мнение защитават и близо половината българи, допитани от ТРЕНД. Нещо повече, 44% от анкетираните са на мнение, че българското правителство трябва да подкрепи искането ядрената енергетика да бъде включена в „Зелената сделка“. За нас това означава ясен знак от страна на обществото за насоката на развитие на българската икономика и усилията, които държавата трябва да положи.

Имайки предвид, че:

-       Вече няколко десетилетния в България няма въведени в експлоатация нови значими базови мощности, което се отразява на структурата и състоянието на нашата електро-енергийна система;

-       Възможностите на нашата страна да подпомага строителството на нови генериращи мощности са финансово ограничени, изграждането на нови ядрени мощности на територията на България следва да се осъществи чрез мажоритарно участие на българската държава;

-       Състоянието на генериращите мощности в страните от нашия регион и нуждите от такива в бъдеще е много вероятно да не са достатъчни за покриването на очаквания ръст в производството и съответно потреблението на ел. енергия през следващите 20-30 години;

за развитието на страната в посока осигуряването на чиста и екосъобразна икономика в името на бъдещите поколения, ядрената общност в България настоява българското правителство :

да предприеме по-ясни и категорични политически стъпки пред Европейския съюз с цел включването на атомната енергия в „Зелената сделка“ като се предвиди финансова подкрепа за развитието на ядрени мощности наред с възобновяемите източници. Ядрените технологии и енергетика трябва да бъдат част от новата, съгласувана, индустриална стратегия на ЕС и българските политици трябва да направят всичко необходимо за постигането на тази стратегическа за България и за Европа цел.

да включи в стратегията за развитие на енергетика в България реализирането на ядрените проекти Белене – блокове 1 и 2 и Козлодуй – блокове 7 и 8.

В същото време, основавайки се на социологическото проучване, става ясно, че 45% от хората не знаят за проекта „Зелена сделка“ на Европейската комисия или не могат да преценят как да го оценят. Това според нас категорично показва, че темата има нужда от обширна информационна кампания на национално ниво, която би могла да се осъществи единствено с подкрепата на държавата.

 

БУЛАТОМ

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари