ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – Holtec завърши строителството и монтажа на хранилището за отработено ядрено гориво и го предаде на Чернобилската АЕЦ

19.01.2020

Хранилището за съхранение на отработено ядрено гориво от сух тип (наричано по-долу ХОЯТ-2) е прехвърлено от изпълнителя (Holtec International) на клиента (ГСП ЧАЭС).

 

 

 

По информация на заместник-директора по техническите операции Владимир Песков изпълнителят е извършил всички строително-монтажни работи, а в Държавната архитектурно-строителна инспекция (по-нататък: ГАСИ) е подадено заявление за сертификат за завършване на строителството на съоръжението ХОЯТ-2. Работата на комисията на ГАСИ на площадката на хранилището продължава.

„В съответствие с договорното споразумение, след приключване на строително-монтажните работи, освен издаване на съответния акт, изпълнителят трябва да предостави на персонала на ЧАЕЦ практическо обучение за работа с оборудването.
Това е задължително условие, тъй като по време на „студените“ изпитания на съоръжението, които се проведоха през лятото на 2019 г., всички операции с оборудването на ХОЯТ-2 бяха извършени от персонал, привлечен от Holtec International.
Работниците в Чернобил преминаха теоретичен курс, но преди „горещите“ изпитания работниците, които ще експлоатират хранилището, трябва да потвърдят своите умения и навици на практика“, каза той.

По време на „горещите“ изпитания, съгласно програмата, одобрена от Държавната инспекция за ядрено регулиране (наричана по-долу ГИАРУ), 186 топлоотделящи сборки с отработено гориво (наричано по-долу: ОТВС) ще бъдат прехвърлени от съществуващото хранилище за съхранение на отработено ядрено гориво № 1 в ХОЯТ-2.
След извършване на необходимите технологични операции, ОТВС ще бъдат поставени в бетонни модули за съхранение на ХОЯТ-2.
Особено внимание по време на „горещите“ изпитания на ХОЯТ-2 ще бъде насочено към системата за биологична защита на съоръжението.

Подробности на: http://www.atomic-energy.ru/news/2020/01/17/100709

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари