ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


„Русатом Сервиз” достави система за измерване на действителната геометрия на ограничителя на активната зона (ОАЗ, выгородка) на реактора СТС-К-ВКУ-М в АЕЦ „Козлодуй“.

10.01.2020

Системата ще се използва за измерване на геометричните размери на вътрешната повърхност на выгородката на съществуващите реактори тип ВВЭР-1000.

След като получат резултатите от измерванията, специалистите ще могат да оценят промяната на формата на ОАЗ под въздействието на температурата и облъчването по време на работа, да определят оставащия й експлоатационен живот и да потвърдят възможността за нейната експлоатация до края на допълнителния експлоатационен живот на енергоблокове № 5 и № 6 на АЕЦ „Козлодуй“.

 Производител на системата е АО «Диаконт» http://www.diakont.ru/home.html – един от световните лидери в разработването и производството на високотехнологично оборудване за осигуряване на безопасността и повишаване на ефективността във високотехнологичните отрасли.

Доставянето на системата е първият етап от реализацията на цялостен проект за измерване на действителната геометрия на реактора тип VVER-1000 на енергоблокове № 5 и № 6 на АЕЦ „Козлодуй“.
Следващият етап на проекта ще бъде измерването на действителната геометрия на стената на ОАЗ по време на спирането на енергийните блокове № 5 и № 6 през 2020 г.

Входящият контрол на системата на площадката на централата беше успешен и нямаше забележки от страна на клиента по отношение на комплоктността и работоспособността на системата.

Екипът на АО «Русатом Сервис» ще положи всички усилия, за да гарантира, че работата в останалите етапи на проекта се извършва на същото високо ниво.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-195296?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_ campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info+-

Б.Р. На любознателните читатели препоръчвам: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16608/1/14.pdf – страници 75-76.
Освен описаните причини не са изключение повредите при извличането/поставянето на ОАЗ от/в корпуса на реактора породени от различни причини, включително и от човешки грешки.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари