ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене”

20.12.2019

Работна група с представители от Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД изготви кратка листа на фирмите, заявили интерес за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“.

 

Комисията извърши преглед и анализ на подадените заявления за участие в процедурата и реши, че кандидатите, които най-добре отговарят на условията за опит в изграждане и инвестиране на ядрени мощности, които имат адекватна финансова способност да обезпечат задълженията за инвестиране и участие в проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“ и следва да бъдат включени в „кратък списък“ (shortlist) на кандидатите, до които ще се изпрати покана за подаване на обвързващи оферти, са както следва: CNNC, Китай; Росатом – Атоменергопром, Руска федерация; Корейска хидро и ядрена корпорация, Република Корея; Фраматом САС, Франция; Дженерал Електрик, САЩ.

Министър Петкова подчерта, че фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика и са избрани на база на техния опит, финансова стабилност и кредитен рейтинг.
До края на месец януари ще бъдат изпратени покани на компаниите от „кратия списък“ за подаване на обвързващи оферти.

В кратката листа са включени и компаниите Фраматом САС и Дженерал Електрик, тъй като и двете фирми са заявили интерес за участие в проекта чрез доставка на оборудване – Фраматом като доставчик на системи за безопасност, а Дженерал Електрик като проектант и доставчик на различни пакети, включително, но не ограничено до вторичния цикъл, състоящ се от основно оборудване на турбинна зала, както и на компресорите, трансформаторите и друго евакуационно оборудване. Двете фирми предлагат и да осигурят финансиране за системите, които ще доставят.

На 22-ри май тази година в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“.
В рамките на поканата бе дадена и възможност за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала.

В рамките на обявения срок тринадесет кандидата подадоха заявления. Седем от компаниите заявиха интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта.

Процедурата е гъвкава и дава възможност на избрания стратегически инвеститор да води разговори с компаниите, заявили миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия. От страна на Република Северна Македония бе заявен интерес за придобиването на миноритарен дял в проектната компания, както и заявление за изкупуване на електрическа енергия от АЕЦ „Белене“.

Източник: https://www.me.government.bg/bg/news/pet-kompanii-shte-uchastvat-v-pregovorite-za-izbor-na-strategicheski-investitor-za-proekta-aec-belene-2804.html

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари