ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Министър Добрев – за цените на електроенергията

25.06.2012

Въпрос на народния представител Георги Пирински:

Сравненията показват, че спрямо равнищата в европейските страни цените на електроенергията в България са едни от най-високите, отнесени към равнището на доходите. Обявеното увеличение с 10% допълнително ще увеличи този разрив между ценови равнища и равнището на заплащането в страната.

Какви са причините, обуславящи очакваното ново увеличение и до колко са основателни твърденията за съществен дял на възобновяемите енергийни източници в него?

Как ще бъдат компенсирани домакинствата и фирмите за това ново значително увеличение?

В допълнение, имам предвид и дискусията, която протече. Вие знаете, че в страните с най-развита пазарна система за доставка и потребление на електроенергия има достатъчно сериозни механизми, които компенсират застрашени сектори от домакинствата или икономиката. Нещо повече, създава условия за конкурентно-способност  на големи фирми, като например във Франция, като държавата поема разходите за нови възобновяеми енергийни източници.

Тъй, че въпросът е първо какви са причините, които водят до това 10% увеличение, защото и завчера в декларация на господин Димитров достатъчно категорично беше поставен въпроса, че след като разходите не се увеличават, след като имаме спад на цените на основни компоненти на енерго-производството – вие отивате на 10%  увеличение и второ, как ще адресирате крещящия проблем на невъзможността на хората дa си платят сметките с тези доходи, които имат? И на фирмите – увеличението на тока за фирмите?

Отговор на министър Добрев:    

ДКЕВР извършва регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация подадена от енергийните предприятия.

Към настоящия момент анализът на комисията показва наличието на няколко фактора, които що окажат влияние върху изменението на крайните цени на електроенергията и те са: Първо ръстът на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, в резултат на включване на нови мощности в енергийната система.

В тази връзка, в изпълнение на разпорежданията от Закона за енергетиката и закона за ВЕИ, произтича задължението на обществения доставчик и крайните снабдители да изкупуват по преференциални цени цялото количество електроенергия произведена от ВЕИ.

През тази година добавката “зелена енергия” ще бъде 2–3 пъти по-висока от предходния ценови период. През последната година в страната са изградени множество фотоволтаични централи. За сравнение през предходната година това производство е около 17 GWh, а през новия ценови период достига 578 GWh. Задълженията за плащане на зелена енергия са свързани с определените за страната ни европейски изисквания за достигане на определения дял на тази енергия от общо брутното потребление – 16 %.

Второ, очаквам – в 2013 година за термичните кондензационни централи възниква проблема да заплащат квоти за емисии на парникови газове, което от своя страна ще бъде значим допълнителен разход за централите и ще окаже пряко влияние върху изменението на цените на електрическата енергия по цялата верига.

Трето, включването в енергийната система на пълна мощност на ТЕЦ “AES – Гълъбово”, чието произведено количество електрическа енергия се изкупува по цена определена по силата на дългосрочен договор, подписан с НЕК ЕАД през 2001 година и анексиран през 2006.

По отношение на поставения въпрос за компенсиране на домакинствата и фирмите за увеличаването на електроенергията в закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката е предвидено ново правомощие на регулаторния орган, свързано с упражняване на контрол на визираното равнищно разглеждане.

Право на регулатора е да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемата електрическа енергия, сключени с обществения доставчик, когато същите противоречат на правото на Европейския съюз и не са в съответствие с политиките на ЕС.

Герги Пирински – реплика: 

От анализите на независими неправителствени центрове се твърди, че от 10% увеличение, не повече от 4–4,1 % се дължат на компонента “зелена енергия”, като остава неясно точно колко нови източници ще бъдат включени и какъв ще бъде ефекта от това.

Второ, по отношение на квотата вредни емисии, тука вече възниква този въпрос, който беше поставен и от колегите. От 2013 година наистина възниква нова ситуация. Точно в тази връзка въпросът за изграждане и включване на АЕЦ “Белене”, като нова енергийна мощност, която да позволи да се запази равнището на тока беше прекратена изцяло от вашето правителство.

Затова сега, господин министър, протича подписка за референдум, в който да каже обществото – да бъде ли ликвидиран или напротив проекта АЕЦ  “Белене” и всеки съзнателен гражданин, мислещ, който мисли как ще си плаща тока не само през тази година, но и занапред е много разумно да изтича и да потърси онзи пункт, където се събират подписи и да е подпише. Защото иначе вие с тази политика, която водите и тези фактори, които цитирате и влизат в решенията на ДКЕВР, само ще доведат до все по-непоносими сметки. Тъй, както знаете, ДКЕВР взима решенията си на база на принципа възвращаемост на капитала. Тоест той приема от енергопроизводителите аргументите, които да им подържат, според тях, една разумна норма на печалба. Какво се случва с домакинствата, какво се случва с фирмите ДКЕВР пет пари не дава. Така, че вашият отговор води в задънена улица и единственият изход е да рестартираме Белене като държавен проект.

Министър Добрев – дуплика:

Сигурен бях, че отново ще стигнем до Белене. Учудвам се как въпросът за концесиите не стигна пак до Белене. Убеден съм, че следващия път всички въпроси, независимо на каква тема са ще стигат до Белене. Защо събирате сега подписка за или против Белене? В същност за референдум за Белене. Защо събирате 100 хиляди подписа в момента? Стотици хиляди подписа се опитвате да съберете, при положение, че можеше да сложите един единствен подпис през 2008 година. Един единствен, вместо стотици хиляди и да разкарвате хората по ТОТО-пунктовете да се подписват на вашата подписка, на която задавате въпроса “Искате ли евтин ток”. Един некоректно зададен въпрос. Не е написано  така, но така го представяте на хората, на пенсионерите, за да се подписват на тая подписка. Стотици хиляди подписи вместо един. Не го сложихте.

БНР – “Неделя 150” – 24 юни 2012

На въпрос на водещия Величко Конакчиев, относно нови увеличения на цените на електроенергията, министър Добрев отговори:

Извън увеличението от ДКЕВР, евентуално през следващата година, но до тогава аз мисля че основните фактори, които повлияха на цената тази година и на това увеличение с 10%  и малко над 10%, тяхната значимост ще спадне, защото видяхте, че регулатора намали значително цената на зелената енергия с цел да охлади пазара. Това охлаждане ще рефлектира в по-малко зелени проекти. Съответно по-малък натиск за увеличение на цената. От друга страна в дългосрочните договори, в крайна цена е калкулирана тяхната себестойност. Тогава само ако има някаква промяна нагоре на квотите за въглеродни емисии… Защото знаете, че от следващата година и те трябва да се плащат. Но бъдещите увеличения ще бъдат по-малки от това, което видяхме сега.

Запис и дешифриране: AtomInfo.Bg 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари