ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЮУАЕЦ усъвършенства системата за управление на радиоактивните отпадъци

14.07.2019

От 9 до 11 юли експерти от германския консорциум PLEJADES и SSE Ecocenter работиха в Южноукраинската АЕЦ.

Продължи работата по проект „Определяне на форми на отпадъци, които осигуряват безопасна обработка, съхранение и обезвреждане на радиоактивни отпадъци (РАО), съхранявани в украинските ядрени енергийни предприятия”.

 

Проектът се изпълнява в рамките на програмата за сътрудничество в областта на ядрената безопасност с Европейската комисия.

Експерти от германския консорциум «PLEJADES» не са за първи път на ЮУАЕЦ.
Проектът на ЕС за техническа помощ имащ за цел да подобри системата за управление на радиоактивните отпадъци, които се натрупват в украинските АЕЦ, стартира миналата есен.

Сегашното състояние на управлението на радиоактивните отпадъци в украинските ядрени предприятия се характеризира със създаването на модерна инфраструктура и търсенето на оптимални начини за намаляване на техните обеми. Именно по този въпрос Украйна се подпомага от Европейската комисия, с чиито средства се финансира проектът.
Експертите от консорциума PLEJADES трябва да направят анализ на възможностите за имобилизация на образуваните потоци от отпадъци, да разработят технически предложения за тяхната обработка и да посочат начини за минимизиране на дозовите натоварвания на персонала.

Резултатът от проекта, който е предвиден за три години, ще бъде разработването на методология за преработка на течни радиоактивни отпадъци, която може да се прилага на всички украински АЕЦ.

Подробности на: http://www.energyland.info/analitic-show-188301?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info+-

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари