ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй” – информационно съобщение

03.07.2019

В 17:52 часа на 03.07.2019 г. шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе включен в енергийната система на страната, след като в 13:50 часа бе спрян поради задействане на електрическа защита.

 

 

Отстранени са причините, довели до изключването на блока. Извършени са необходимите проверки, които потвърждават, че всички системи и съоръжения на блока работят нормално.

Пети блок на АЕЦ “Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.

 

Б.Р. – За да не гадая какво точно се е случило, ще изчакам по-сериозно съобщение на сайта на централата.
Не е допустимо за мен министър Петкова (политическо лице) да обяснява подробно какво се е случило, а пресцентърът на централата да мълчи.

Все пак ще кажа на любознателните читатели на сайта защо сложих в публикацията тази снимка.
На нея се вижда почти цялото основно оборудване на машинна зала (по съвременната терминология „турбинен остров”).

На горното ниво се намират: парната турбина, турбогенератора и възбудителя.
На долното ниво виждате КАГ (ключ авариен на генератора). Той е реализиран за всяка от трите фази поотделно. В тръбите се намират електропроводите (шините) по които се предава генерираната електроенергия. Цялата система е запълнена със специален газ (серен хексафлуорид, SF6, елегаз).

КАГ, на практика, е изпълнителният механизъм, който разделя енергоблока от енергийната система на страната. Именно той е изпълнил командата на електрическата защита, за която се говори в съобщението.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари