ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Станислав Георгиев: АЕЦ „Белене“ – третият опит ще бъде успешен

24.06.2019

Международният ядрен форум „Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“ се проведе във Варна (България) от 5 юни до 7 юни 2019 година.

Изпълнителният секретар на Българския атомен форум (Булатом) Станислав Георгиев отговори на въпроси на кореспондентите на електронното издание AtomInfo.Ru.

С любезното съгласие на главния редактор Александр Уваров преведох и публикувам интервюто. Искрено се радвам за моите читатели, които ще намерят отговори без политически привкус. на много от въпросите свързани с „Белене”.

 

Третият опит

Г-н Георгиев, моля, няколко думи за конференцията и нейните резултати.

Конференцията на „Булатом“ се провежда за 19-ти път. Тя отдавна е традиционна и се утвърди като единствената конференция, посветена на проблемите на ядрената енергетика в България. В нея взеха участие над 300 души от България и други страни.

Отличителна черта на тазгодишната конференция е, че тя се проведе на фона на процедурата за избор на инвеститори за АЕЦ Белене, която започна през май.

Присъствието на министъра на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова и ръководителите на държавни органи по енергийни въпроси говори за това, че нашата държава обръща сериозно внимание на откритата процедура.

Надявам се, че третият опит за изпълнение на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене” ще бъде успешен. Предпоставки за това има. Например това, че оборудването на първи контур за двата блока е доставено и се съхранява на площадката.

Общите тенденции в световния енергиен живот също говорят в полза на „Белене”. Вече е ясно, че до 2050 г. човечеството трябва да поддържа растежа на средната глобална температура под 2°С. Постепенно страните, включително и България, осъзнават, че тази задача не може да бъде изпълнена без ядрена енергетика.

Ситуацията в България всъщност е много сложна. Имаме около 11 GW инсталирана мощност, но в режим на базова генерация работят само около 6 GW, от които 4 GW ТЕЦ и 2 GW АЕЦ. Добре е, че всички направени разчети за продължаване срока за експлоатация (ПСЕ) на блокове № 5/6 на АЕЦ “Козлодуй” са завършени и проучването е завършено.

Но само за 10 години?

Не. В издадената препоръка се казва, че блоковете могат да работят още 30 години. Но българското законодателство е такова, че на всеки 10 години „Козлодуй” трябва да подава заявки за следващото удължаване на сроковете.

В този случай, за съжаление, не можем да говорим твърдо за 30 години, защото вашият регулатор има право да откаже подадената заявка.

Това е вярно. Но заключението за състоянието на блоковете в Козлодуй, направено след всички изследвания, проведени с помощта на руски колеги, е такова, че блоковете могат да работят спокойно през следващите 30 години и засега няма технически причини да не вярваме в този извод.

В АЕЦ „Козлодуй” всичко върви нормално. Шести блок вече е на 104%. Надяваме се, че и пети блок скоро ще излезе на такава мощност. Така че с „Козлодуй“ досега всичко е добре.

За „Белене”, както вече казах, процедурата е в ход. В нея се казва, че трябва да приключи за една година, месец и 15 дни, за да бъдем точни. Не знам, дали ще бъде възможно да се впишем в заложените срокове. Ще поживеем – ще видим.

Беленската процедура

Г-н Георгиев, моля, обяснете на нашите читатели какво точно се предлага в този търг за Белене?

Първо, това не е търг. Не случайно е казано, че това е процедура. Тя има девет стъпки, след преминаването им трябва да се сключи договор с бъдещ инвеститор или инвеститори и трябва да се създаде проектна компания, която ще притежава проекта.

Позволете ми да ви напомня, че в момента собственик на проекта е енергийната компания НЕК. Може да се предположи, че НЕК със своите беленски активи ще влезе в новата проектна компания, която ще бъде създадена за „Белене”.

Българската държава ще участва в проектната компания?

Ще участва. Например, НЕК – това е държавна компания.

В процедурата има ли условие, какъв дял ще получи държавата?

Към днешна дата все още не е ясно колко имаме за „Белене”. Можем приблизително да преценим, че това е около 30% от стойността на един бъдещ проект.

Както вече споменах, разполагаме с оборудването на първи контур за двата блока, имаме площадка и съоръженията на нея, пътища, складове, пристанище. И най-важното – имаме технически проект, който в момента е в процес на окончателно лицензиране. Всичко това ще бъде приносът на България, както е предвидено в процедурата.

И така, след края на процедурата ще създадете проектна компания с участието на държавата и чуждестранни (а може би и български) инвеститори. Кой ще бъде главният изпълнител на проекта?

Това все още не е ясно, защото покани за участие в процедурата са изпратени в няколко страни – Китай, Русия, Франция, Южна Корея. Освен това има предложения за участие и по други начини – например, чрез подписване на договор за изкупуване на електроенергия от бъдеща централа.

Кой ще избира главния изпълнител?

Сега от българска страна в процедурата участват НЕК и Министерството на енергетиката. Надявам се, че те вече са създали работна група, която ще участва в преговори с бъдещи инвеститори и по време на тези преговори ще бъде получен отговор на вашия въпрос.

Може ли да се каже, че главният изпълнител ще бъде избран съвместно от държавата и инвеститорите?

Може и така да се каже. Освен това, коя организация ще стане водеща в проекта, ще стане до голяма степен ясно от условията, които ще предложат бъдещите инвеститори.

Въпроси, свързани с кадрите

Кой ще бъде операторът на АЕЦ „Белене“?

Всичко това ще бъде записано в бъдещия договор. Днес не мога да кажа коя организация ще експлоатира „Белене”. Има различни мнения по този въпрос.

Добър кандидат е АЕЦ Козлодуй. Те имат всичко необходимо за това.

В момента, това изглежда точно така. Но виждаме и други примери в света. Например, Русия ще бъде оператор на АЕЦ “Аккую”. Подобна ситуация ще бъде и в Египет.

Но вие се различавате от Турция или Египет, тъй като не сте страна-новак и имате свой собствен експлоатационен опит.

Съгласен съм с вас. И все пак, въпросът за експлоатиращата организация на АЕЦ „Белене“ ще се решава в хода на преговорите с инвеститорите. Затова днес е просто неправилно да се прогнозира коя ще бъде експлоатираща та организация на „Белене”.

Кадрите. За новата централа ще са нужни хора, поне 2 хиляди души. Започнали ли сте да ги подготвяте?

Доколкото съм запознат с техническия проект на АЕЦ „Белене“, на всеки блок са предвидени около 900 души. Но не всички от тях трябва да са дипломирани ядрени специалисти. За двата блока са необходими не повече от 300 души с такава специалност.

Отговорът на вашия въпрос не може да бъде 100% положителен. Това се обяснява с факта, че проектът е забавен, сега се прави трети опит за стартирането му.

Хората са уморени от чакане, а младите хора искат да имат сигурно бъдеще, за да бъдат уверени, че избраната от тях посока ще бъде реализирана. През цялото време говорихме за Белене: „Ще бъде, ще бъде!“ Но кога точно ще бъде? Не можахме да дадем отговор на този въпрос.

Много е хубаво, че имаме „Козлодуй“. Там има достатъчно опитни оператори и те ще формират базата, която ще осигури кадри за „Белене”. Мога да ви посоча поне десет имена на мои козлодуйски колеги, които с радост ще отидат в „Белене”.

В практиката на световната енергетика има случаи, когато такива преливания на опитни оператори от старите блокове към нови доеждат до ситуация, която се нарича в Русия „Тришкин кафтан”. Затова определено са необходими нови подготвени кадри.

Нека да пресметнем. Преговорите с инвеститорите са в самото начало. Колко време ще продължат? Моето лично мнение е не по-малко от 2,5 години. Ще бъде решено кой ще строи централата и кой ще я финансира, но от този момент, докато строителството започне ще минат най-малко шест месеца. След това – най-малко 5,5 години за самото строителство.

Колко се получава накрая? Най-малко 8,5 години. А за да подготвим оператор, готов да седне и да работи на пулта, ние се нуждаем от 4 – 5 години университетско образование и поне две години тренировки и допълнително обучение. Така че все още имаме време.

И все пак, времевият резерв не е твърде голям, и е желателно да се започне обучение на бъдещите оператори на АЕЦ „Белене” сега.

Точно така! Съгласен съм с вас. Но все още имаме време да отговорим на проблема с персонала и съм сигурен, че ще имаме време да подготвим момчетата. Освен това имаме база за обучение, и това е много важно – не е същото, както по-рано.

Когато бях оператор, нямахме тренажор в България, и аз имах стаж в Нововоронеж на тренажор, който нямаше нищо общо с нашите блокове. Сега Козлодуй има свой тренажор, а обучението на момчетата за „Белене” може да се организира точно и бързо.

Мога да добавя, че през последните две години АЕЦ Козлодуй обръща голямо внимание на подготовката на кадрите. Те предоставят стипендии и други финансови условия на младите хора с цел да ги привлекат в отрасъла, за да започнат да изучават ядрени специалности.

Ако оператор от АЕЦ „Козлодуй“ отиде да работи в „Белене“, тогава неговата пенсия няма ли да пострада?

Не, това няма да се случи. Пенсиите на нашите колеги са първа категория. При преминаване от „Козлодуй” към „Белене”, специалистът при пенсиониране няма да загуби, тъй като съответните разпоредби са валидни в България за всички атомни електроцентрали, а не само за един „Козлодуй”.

Инвеститори и интереси

Миналата година всички потенциални инвеститори, включително Русия и Китай, заявиха, че биха искали да имат държавни гаранции за Белене под една или друга форма. Какво е предвидено в процедурата?

Процедурата казва точно това, което отговорихме миналата година, и това, което нашият парламент поиска. Бъдещите инвеститори трябва да имат предвид, че българската държава няма да дава държавни гаранции и няма да подписва договори за фиксирана цена за изкупуване на електроенергия. Това e записано в процедурата – черно на бяло.

Каква е реакцията на потенциалните инвеститори? Нека изчакаме. Първият етап от процедурата е започнал, той ще продължи три месеца.

Кога точно ще завърши?

На 22 май, 2019 тя беше обявена. Така, че до 22 август НЕК и Министерството на енергетиката ще получат отговори от инвеститорите.

Но в този момент няма да получим отговор на въпроса за реакцията на инвеститорите към липсата на държавни гаранции, защото в следващите стъпки инвеститорите ще имат възможност да се запознаят с документацията на АЕЦ „Белене”.

Успоредно с това българската страна трябва да разгледа получените отговори от инвеститорите, да ги анализира от правна гледна точка, както и от гледна точка на опита на инвеститорите, тяхното финансово състояние и т.н., и след това да изготви кратък списък. Едва след това ще бъде изпратено искане за официални предложения до бъдещите инвеститори.

Възможно ли е да се каже, че в края на август ще стане ясно дали потенциалните инвеститори имат реален интерес да участват в проекта, въпреки липсата на държавни гаранции?

Това може да се каже и по-рано. Вие сам видяхте в първия ден на конференцията, че делегации от Росатом, CNNC и Framatome дойдоха. Посланикът на Южна Корея трябваше да дойде, но той имаше форсмажорни обстоятелства и трябваше да бъде на друго място, затова се извини, че не може да дойде при нас.

Мога спокойно да кажа, че почти всички потенциални инвеститори са били на конференцията на „Булатом”, което показва, че те имат интерес от проекта за изграждане на АЕЦ „Белене”, че те се подготвят и ще участват в процедурата.

Биха ли приели едни или други условия на процедурата? Ще поживеем и ще видим, остава недълго да чакаме.

Има ли процедурата изисквания за квалификация на кандидатите за инвеститори? В историята има случаи, в които фирми от напълно различни сфери на дейност проявяват интерес към изграждането на атомни електроцентрали.

Нашата процедура не е отворена. Участието в нея е по покана на нашата държава.

Процедурата предполага, че проектът на централата е основно дефиниран. Но инвеститорите могат да се интересуват от използването на свое оборудването и технологиите си. Ще има ли някакви трудности с това? Например, дали е необходимо допълнително лицензиране на технически проект?

Едно от условията на процедурата е следното. Българската страна иска изграждането на АЕЦ „Белене“ да се извършва в съответствие с техническия проект, който е до 2012 г. и който може би за два-три месеца ще бъде лицензиран в нашата страна.

Така бъдещите инвеститори трябва да знаят, че работата ще бъде извършена в съответствие с този технически проект.

Сега не говоря за това кой ще бъде доставчикът. Но оборудването и неговите параметри, конфигурацията на централата трябва да отговаря на техническия проект.

Следващ момент. Какво изисква българското законодателство? Да предположим, че имаме лицензиран проект и разрешение за строеж. Пристъпваме към строителството и изведнъж се оказва, че по някаква причина се прави съществена промяна в проекта. В този случай процесът на лицензиране всъщност ще започне отначало. Собственикът на проекта ще трябва да представи необходимите документи на нашия регулатор на АЯР, а след това всичко ще зависи от неговото решение.

Така теоретично тази възможност съществува, но в момента инвеститорите ще трябва да запазят съществуващия технически проект.

И ще видим ли отново някаква нова форма на CARSIB?

Наистина не знам, как те могат да го нарекат сега! (Станислав Георгиев се усмихва).

Но мога да кажа, че на една от работните срещи с нашия министър г-жа Петкова такава идея прозвуча: „Този проект е невъзможен без участието на „Атомстройэкспорт“ и „Framatome“ Как може да се направи това е друг въпрос.

По време на втория опит проектът на АЕЦ „Белене” беше разгледан в Европейската комисия и имаше две групи въпроси – технически и финансови. Всички разбират, че ако сега техническият проект се промени, тогава това ще бъде последвано от още три до четири години дискусии с Европейската комисия и значителни парични разходи.

България ще трябва да информира ЕК за възобновяването на проекта „Белене”. Доколкото знам, първите писма в този смисъл вече са изпратени. Надявам се, че от техническа страна комисията няма да има никакви въпроси – именно затова настояваме техническият проект да остане непроменен.

Относно финансирането – въпроси, разбира се, ще има и ние трябва да се подготвим за тях. Но за нас това е отработено, защото вече сме преминали последния път чрез такава процедура. Между другото, на конференцията имаше такава идея, че АЕЦ „Белене“ ще стане най-евтината централа сред строящите се сега в света и ще бъде построена в най-кратки срокове – точно защото много неща вече сме направили или знаем от опит, как трябва да се правят.

Г-н Георгиев, ние разговаряме в последния ден от работата на конференцията и вижаме интересна иновация – B2B срещи.

Да, това е новост за нашите конференции. Днес B2B срещи с български компании се провеждат от представители на френски компании.

Първоначално искахме да организираме три паралелни потока – за руски, френски и китайски компании. От организационна гледна точка, това се оказа твърде трудно, така че се ограничихме до френския поток. Този избор беше направен, защото французите първи отговориха на нашето предложение.

Вече разговарях с колегите си от „Росатом“. Тяхното отношение към тази възможност е положително. Остава въпросът: „Кога, къде и как?“ да организираме B2B срещи за тях. Но ние ще го направим.

Така че на следващата конференция на Булатом можем да видим B2B срещи между руснаци и българи?

Дори и по-рано. Няма да чакаме цяла година. Искаме всички бъдещи инвеститори да имат същите условия пред „Булатом” – да получат достъп до българските фирми и да знаят техните възможности.

Благодаря ви, г-н Георгиев, за интересното интервю за електронното издание AtomInfo.Ru.

Интервюто беше проведено и подготвено за публикуване от Игор Балакин и Александър Уваров (AtomInfo.Ru).

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари