ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Китай рзаработва и внедрява технологии за улавяне на парниковите газове

14.05.2019

Китай отдавна е изпреварил САЩ като най-големия източник на емисии на въглероден диоксид и други парникови газове в света.
Според данни, събрани от Европейския съюз, през 2017 г. в Китай в атмосферата са отделени 10.877 милиарда тона CO2, пише Asia Times.

 

Повечето от емисиите на CO2 в Китай идват от ТЕЦ, работещи с въглища, или от химически процеси, като производството на синтетичен амоняк, метанол и торове. Сега страната се стреми да улавя част от CO2.

Китай активно работи върху технологии за улавяне, компресиране и инжектиране на въглероден диоксид в подземни геоложки формации с цел съхраняване на CO2 вместо да се изпуска в атмосферата.

Очаква се съоръжението, построено в водоносните хоризонти на град Ордос в автономната област Вътрешна Монголия, да улавя поне 100 хиляди тона парникови газове годишно. Този проект е част от инициативата, стартирана от държавната корпорация CHN Energy Investment Corp. във Вътрешна Монголия, която остава една от най-зависимите от изкопаеми горива и въглища от китайските провинции.

Съоръжението в Ордос сега може да улови до 90% от емисиите на CO2, който се отделя когато се използват изкопаеми горива в местното електропроизводство. Въглеродният диоксид, получен от изгарянето на въглища, ще бъде втечнен след като бъде уловен.
Втечненият CO2 ще се изпомпва през сондажни кладенци в водоносните хоризонти на дълбочина от 1500 до 2500 m за съхранение.

Дъщерно дружество под егидата на Sinopec също изгражда съоръжение за улавяне и съхранение на въглероден двуокис в провинция Шандонг, където се намира завод за производство на тор, който генерира големи количества CO2.
Въглеродният диоксид ще бъде улавян чрез криогенна дестилация и транспортиран по тръбопровод до близкото нефтено находище.
След завършване на съоръжението ще се позволи да се улавят и инжектират 400 хил. тона CO2 годишно.

Въпреки че дългосрочното съхранение на CO2 е сравнително нова концепция, три допълнителни съоръжения също функционират или са в крайните етапи на строителството в Китай.
Най-малко още осем обекта в страната са в ранен стадий на планиране и развитие, повечето от които са предназначени за улавяне на емисии от ТЕЦ на въглища.

Китайското правителство полага усилия за борба със замърсяването на околната среда.
Страната се стреми да премине от потреблението на въглища към използването на по-чисти горива.
Властите, особено в северните райони на страната, принудиха милиони домакинства и фабрики да заменят котлите на въглища с газови горелки.

Подробности на: https://www.vestifinance.ru/articles/119002

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари