ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия и Сърбия разширяват сътрудничеството си в областта на подготовката на кадри и информирането на обществеността относно ядрените технологии

17.04.2019

На 15 април 2019 година, в рамките на XI международен форум „Атомекспо” в Сочи, Русия и Сърбия подписаха два меморандума за взаимно разбирателство.
Първият документ определя сферите на сътрудничество в областта на човешките ресурси, а вторият полага принципите при формиране на общественото мнение по отношение използването на ядрените технологии за мирни цели.

 

 

 

От руска страна подписа си под документите положи генералният директор на държавната корпорация „Росатом” Алексей Лихачов, от страна на Република Сърбия – министърът на иновациите и технологичното развитие в правителството на Република Сърбия Ненад Попович.

В областта на човешките ресурси страните възнамеряват да осъществяват съвместно обучение на специалисти с цел развитие на ядрените технологии за мирни цели, да организират програми за подготовка на персонала и за обмен на студенти, както и обучение на преподаватели за сръбските университети и много други.

В меморандума за информиране на обществеността относно използването на ядрените технологии в Република Сърбия са определени базовите принципи на информационната откритост. Дейността ще обхваща направления като информиране и разясняване на теми и въпроси, свързани с използване на ядрените технологии, организация и провеждане на международни конференции и изложби, съвместна реализация на социални и образователни проекти, популяризация на атомните технологии и много други.

„Благодарение подписването на тези меморандуми се откриват нови перспективи в отношенията между Сърбия и „Росатом”. Сега Сърбия има шанс да получи трансфер на знания от най-добрите руски специалисти по ядрени технологии и заедно с тях да обновява и изгражда сръбската научна база в тази област. Съвместно с „Росатом” искаме да учредим най-модерния изследователски Център за ядрени науки, технологии и иновации в Сърбия. Това ще бъде най-модерният подобен център в тази част на Европа, където ще се обучават специалисти по ядрени технологии от целия свят. Днес атомната енергия се използва в медицината, селското стопанство, промишлеността, „умните градове”. Искаме да развиваме потенциала на Сърбия в тази област, а за това разполагаме с най-добрия партньор – руската компания „Росатом”, която е водеща в света в областта на използване на ядрената енергия за мирни цели”, отбеляза Ненад Попович.

«През годината постигнахме успехи в диалога между страните ни и подписването на тези меморандуми потвърждава този факт. Без квалифицирани кадри ядрените технологии нямат бъдеще, а без обществена подкрепа е невъзможно да се говори за реализация на високотехнологични проекти. Стъпка по стъпка ние със сръбските ни партньори открито и планомерно полагаме основите на бъдещите съвместни проекти, които ще допринесат значително за развитието на икономиката на Сърбия и ще повишат благосъстоянието”, отбеляза Алексей Лихачов.

За справка

На 17 януари 2019 година беше подписан пакет от споразумения, който създава правната основа за практическа реализация на съвместни проекти в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели: междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на използване на атомната енергия на основата на апробирани и иновационни технологии, а също така съвместно заявление за стратегическо партньорство при изграждане на център за ядрена наука, технологии и иновации.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари