ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Мониторингов комитет по програмата за извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности на АЕЦ „Козлодуй”

28.03.2019

На 26 март 2019 г. представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) посетиха съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) на площадка „Козлодуй”. Визитата бе част от програмата на редовния Мониторингов комитет за преглед на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, които се изпълняват от ДП РАО.
Мониторинговият комитет се провежда на всеки шест месеца и има за цел да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, които се финансират безвъзмездно от Международен  фонд „Козлодуй”. Средствата във Фонда се набират от 12 донора, като най-големият от тях е Европейската общност.

 

Робърт Кунде и Берт Лиймънс от ГД „Енергетика” на ЕК, Стефан Сапунджиев, вътрешен одитор  от ЕК, и Валентин Шайдер от ЕБВР посетиха Машинната зала на 1-4 блок, Командната зала на Цех за раздробяване и дезактивация, Съоръжението за плазмено изгаряне и строителната площадка на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО.

 

Представителите на европейските институции бяха подробно запознати с най-същественото в процеса по извеждане, постигнато през отчетния период за второто полугодие на 2018 г. Сред акцентите в прегледа беше очевидният напредък на демонтажните дейности в Машинна зала, които ще приключат през м. август тази година. Освен това беше представено изпълнението на планираните дейности, свързани с освобождаване от регулаторен контрол, отчитайки нормативните изисквания за участие в процеса на няколко организации – акредитиран Орган за контрол или акредитирана лаборатория за изпитване и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Сред основните теми, разгледани от Мониторинговия комитет, беше и стартът на първата експлоатационна кампания на Съоръжението за плазмено изгаряне, съгласно Програмата за въвеждане в експлоатация в съответствие с издаденото на 17.08.2018 г. от АЯР Разрешение за въвеждане в експлоатация. Във вниманието на участниците в заседанието беше поставен и постигнатият напредък в сътрудничеството между ДП РАО и JAVYS (операторът по извеждане от експлоатация в словашката АЕЦ „Бохунице”) във връзка с реализацията на пилотния проект за дезактивация на първи контур, чийто етап на оценка за потвърждаване на използваната в АЕЦ „Бохунице V1“ технология и приложимостта и́ за изпълнение на площадка „Козлодуй”, ще започне в началото на м. април т.г.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари