ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” изпълнява европейските изисквания за диверсификация на доставките на ядрено гориво

06.03.2019

Европейската стратегия за енергийна сигурност от 2014 г. изисква цялостно диверсифицирано портфолио на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл за всички оператори на ядрени централи в Европейския съюз.

 

 

Във връзка с предстоящото изтичане на договора за доставка на свежо ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” със сегашния доставчик, компанията АО “ТВЕЛ”, и в съответствие с политиката на ЕВРАТОМ Агенцията по доставките (ESA) за осигуряване на възможност за диверсификация на доставките на ядрено гориво, АЕЦ “Козлодуй” възложи на компанията Westinghouse Electric Sweden AB да разработи Технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на 5 и 6 блок при работа на топлинна мощност 3120 MW.
Към момента ядрено гориво за блоковете с реактори ВВЕР-1000 в атомните централи в Европа се доставя от две компании – АО “ТВЕЛ” и Уестингхаус.

Съгласно изискванията на българското законодателство, за да бъде получено разрешение за въвеждане в експлоатация на нов тип горивни касети, трябва да бъде изготвена детайлна и задълбочена оценка на безопасността. Това е процес, който се състои от няколко етапа.

Сключеният с компанията Уестингхаус договор обхваща изпълнение само на първия етап от процеса – разработване на Технико-икономическа обосновка за доказване на възможността за съвместна експлоатация на новото ядрено гориво заедно с използваното към момента в АЕЦ “Козлодуй”.
Следващ етап от процеса на подготовка за лицензиране е разработване на анализи на безопасността – неутронно-физични, термомеханични, термохидравлични и радиологични анализи при съвместната експлоатация на двата типа ядрено гориво. Отчетите с анализи на безопасността се представят в Агенцията за ядрено регулиране за оценка и издаване на разрешение.

С участието на различни производители в процедурата за доставка на свежо ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” ще се постигне съответствие с европейските изисквания за гарантиране на сигурността на доставките.

Източник: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=474&page=0&view_offset=&offers_per_page=

Б.Р. – На изкушените да пият вода от извора предлагам фрагмент от документа на български език:
Европейска стратегия за енергийна сигурност /* COM/2014/0330 final */

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN

7.2. Уран и ядрено гориво
…………………………………

Русия обаче е основен конкурент в производство на ядрено гориво и предлага интегрирани пакети за инвестиции в цялата ядрена верига. Поради това следва да се обърне специално внимание на инвестициите в новите ядрени централи, изграждани в ЕС, които използват технологии, разработени извън ЕС, за да се гарантира, че доставките на ядрено гориво за тези инсталации няма да зависят единствено от Русия.
Възможността за диверсификация на доставките на гориво трябва да бъде условие за всяка нова инвестиция и това следва да се гарантира посредством Агенцията за снабдяване към Евратом.
Освен това за всички оператори на инсталации е необходим общ диверсифициран портфейл за доставки на гориво.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание