ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Съоръжение за плазмено изгаряне влиза в експлоатация на площадката на атомната електроцентрала „Козлодуй“ – прессъобщение

11.07.2018

Ново съоръжение за плазмено изгаряне влиза в експлоатация на площадката на атомната електроцентрала „Козлодуй“

Техническото достижение при кондиционирането на радиоактивни отпадъци ще доведе до значителни ползи

Новата технология е широко приложима и подходяща и за исторически отпадъци

 

 

Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни отпадъци, на територията на атомната електроцентрала „Козлодуй“ в България беше въведено в експлоатация съоръжение за плазмено изгаряне.

Първите дейности бяха представени на донорската общност на Асамблея на държавите донори* днес (10 юли). Това съобщи на Интернет страницата си Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Съобщението съдържа подробна информация за инсталацията.

Използвайки плазмена технология, съоръжението значително ще намали обема на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци от блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, които бяха спрени от експлоатация, и блокове 5 и 6, които са в експлоатация.

Съоръжението за плазмено изгаряне е с производителност до 250 тона годишно. В състояние на плазма металите се разтопяват и окисляват. Бетонни отпадъци, пясък, неорганични материали, изолации, като напр. минерална каменна вата и азбест, се разтопяват. Те се преобразуват в химически инертна и аморфна стъкловидна шлака. Течностите и органичните материали се изпаряват, така че крайният продукт е неорганичен.

Технологията позволява преработване на отпадъците с минимален риск за радиоактивно замърсяване. Тъй като крайната форма на отпадъците не съдържа органични вещества и течности, тя ще отговаря на строгите изисквания за качество и устойчивост при дългосрочно съхранение или погребване.

Също така, исторически радиоактивни отпадъци, кондиционирани в битумна или циментова матрица, могат да бъдат повторно преработвани в съоръжение за плазмено изгаряне, което прави новата технология потенциално широко приложима не само в Козлодуй.

На територията на българската атомна електроцентрала са разположени шест реактора, разработени в бившия СССР. Блокове 1 до 4 са тип ВВЕР-440, които понастоящем са в процес на извеждане от експлоатация, финансиран от международната донорска общност, начело с Европейския съюз (ЕС), чрез Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на  АЕЦ „Козлодуй” (МФК), администриран от ЕБВР. Блокове 5 и 6 са водо‑водни енергийни реактори тип ВВЕР-1000, които са в експлоатация.

Съоръжението е изградено от консорциум между Iberdrola Ingeniería y Construcción (Испания) и Belgoprocess (Белгия), като Iberdrola е проектно‑конструкторската компания, а Belgoprocess – доставчик на технологията. Общата стойност на съоръжението е около 31 млн. евро, като 30% от тях са финансирани от правителството на Р България, а 70% от МФК. То ще бъде експлоатирано от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), което отговаря за извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” и за изграждането на националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

 

* Международен фонд „Козлодуй“ е създаден през 2001 г. с Рамково споразумение между ЕБВР и Република България. Повече от 900 млн. евро са отпуснати в голяма степен от Европейската комисия, както и от Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Фондът финансира и съфинансира проекти по извеждането от експлоатация в Козлодуй и проекти по подобряване и модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на енергия в България. Наред с това, Фондът финансира мерки за енергийна ефективност, като например рехабилитацията на топлофикационната мрежа в градовете София и Пловдив.

Съоръжението за плазмено изгаряне бе представено пред участниците от страните донори включително чрез кратък видеофилм. (българска версия)

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари