ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В АЕЦ „Козлодуй” се готвят за Pre-SALTO миссия на МААЕ

15.06.2018

 

 

Поради отсъствието на каквато и да е официална информация за предстоящата мисия реших да припомня на моите читатели някои основни положения за този тип мисии на МААЕ.

 

Какво е SALTO?

SALTO: Safety Aspects of Long Term Operations

Аспекти на безопасността за продължителна работа, или в по-свободен превод – Аспекти на безопасността при продължаване на срока за експлоатация.

Целта на партньорската проверка SALTO е да се помогне на държавите-членки за осигуряване на безопасна и дългосрочна експлоатация на атомните електроцентрали и за насърчаване обмена на опит и информация за добрите практики.

Сравнителният анализ разглежда стратегията и основните елементи на дългосрочната експлоатация (LTO) и програмите за управление на стареенето.

 

Видове мисии SALTO

-         Предварителната мисия – Pre-SALTO има за цел да набележи и насочи вниманието към задачите, които подлежат на решаване за успешно реализиране на подготовката за продължаване на срока за експлоатация на енергоблоковете.

-         Последващата мисия – Follow-up SALTO има за цел да анализира извършеното след предварителната мисия, да набележи допълнителни мерки за изпълнение и посочи добрите практики.

SALTO мисията извършва проверки в следните области:

А. Организация и функции, база за текущото лицензиране, управление на конфигурация / модификация;

Б. Преглед и скрийнинг на базовите програми, имащи отношение към LTO;

В. Анализ на стареенето от страна на ръководството, обзор на програмите за управление на стареенето и анализ и ревалидиране за периода на ограничено стареене на механичните компоненти;

Г. Преглед на управлението на стареенето, анализ на програмите за управление на стареенето и препроверка за времето за ограничено стареене на електрическите и на системите за контрол и управление (I&C) компоненти;

Д. Преглед на управлението на стареенето, обзор на програмите за управление на стареенето, преатестация и анализ за времето на ограничено стареене на строителните конструкции;

Е. Човешки ресурси, компетентност и управление на знанията за SALTO (незадължителна област).

 

АЕЦ „Козлодуй” – пети енергоблок

В периода от 26 юли до 3 август 2016 г. на 5 блок на АЕЦ “Козлодуй” бе проведена Предварителна мисия SALTO на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

За да не преразказвам официалното писмо ви предлагам да го прочетете внимателно на: http://atominfo.bg/?p=49151

На сайта на МААЕ е публикувано резюме от доклада на мисията за пети енергоблок на английски език.
Заинтересуваните колеги могат да си го намерят сами.

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари